Have you seen our new blog about reading for pleasure? Reading fiction is an excellent way to relax and look after your wellbeing. It can even help you to live longer! We know that there are lots of other things competing for your time at university – lectures, assignments, a job, spending time with friends… – but we’d like to help find a moment every day or every week to relax with a good book. You’ll feel better for it!

If you’re looking for some fiction to read, South Wales Miners Library and Singleton Park Library both have well-stocked literature sections that include popular authors. We’ve also added some fiction titles to our Wellbeing Collections in Bay Library and Singleton Park Library:

Bay Library

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Singleton Park Library

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

Discover a world of wellbeing – in a book!

Libraries Week 2018 slogan: My time. My space. My library

October 9th, 2018

Posted In: Literacy, Readaxation, Wellbeing

Tags: ,

A ydych wedi gweld ein blog newydd am ddarllen er mwynhad? Mae darllen ffuglen yn ffordd wych o ymlacio ac edrych ar ol eich llesiant. Gall darllen hyd yn oed eich cynorthwyo i fyw yn hirach! Rydym yn gwybod bod llawer o bethau eraill yn cystadlu am eich amser yn y brifysgol – darlithoedd, aseiniadau, swydd, treulio amser gyda ffrindiau…- ond hoffem eich cynorthwyo i neilltuo ychydig o amser bob dydd neu bob wythnos i ymlacio efo llyfr da. Byddwch yn teimlo’n well drwy wneud hyn!

Os ydych yn chwilio am ffuglen i ddarllen, mae gan Lyfrgell y glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Singleton adrannau llenyddol llawn sy’n cynnwys awduron poblogaidd. Rydym hefyd wedi ychwanegu rhai teitlau ffuglen at ein Casgliadau Llesiant yn Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton:

Llyfrgell y Bae

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Llyfrgell Parc Singleton

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

Darganfyddwch fyd o les – mewn llyfr!

Slogan: Fy Amser. Fy Lle. Fy Llyfrgell.

October 9th, 2018

Posted In: Literacy, Readaxation, Wellbeing

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University