‘5 days of EndNote’ is an open online course for Swansea University students. The course will run between the 6th and 10th November 2017.

How the course will work

Each day there will be a new blog post that will talk you through using EndNote Online. We will start with the basics of creating an account, but by the end of the week you will be able to use EndNote to insert citations and references lists in your word documents.

The course will cover:

  • Creating an EndNote Online account
  • Entering references manually
  • Importing references
  • Organising and sharing your references
  • Creating bibliographies/references lists
  • Using EndNote with word to insert citations and reference lists.

How to join in

Visit https://5daysofendnote.wordpress.com/ and sign up to follow the blog by email. We will also tweet links to the new posts each day from @SwanseaUniLib using the hashtag #su5doe

October 31st, 2017

Posted In: Uncategorized

Mae ‘5 niwrnod o EndNote’ yn gwrs ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Cynhelir y cwrs rhwng 6 a 10 Tachwedd.

 

 

 

 

Sut bydd y cwrs yn gweithio.

Bob dydd, bydd blog newydd a fydd yn eich tywys drwy ddefnyddio EndNote Online. Byddwn yn dechrau gydag elfennau sylfaenol creu cyfrif, ond erbyn diwedd yr wythnos byddwch yn gallu defnyddio EndNote i fewnosod rhestri cyfeiriadau a dyfyniadau yn eich dogfennau Word.

Bydd y cwrs yn ymdrin â:
• Creu cyfrif EndNote Online
• Gosod cyfeiriadau
• Mewnforio cyfeiriadau
• Trefnu a rhannu’ch cyfeiriadau
• Creu llyfryddiaethau/rhestri cyfeiriadau
• Defnyddio EndNote gyda Word i fewnosod rhestri cyfeiriadau a dyfyniadau

Sut i ymuno
Ewch i https://5daysofendnote.wordpress.com a chofrestrwch i ddilyn y blog drwy e-bost. Byddwn yn trydar dolenni i’r postiadau newydd bob dydd o @SwanseaUniLib gan ddefnyddio’r hashnod #su5doe

October 31st, 2017

Posted In: Uncategorized

Singleton Park Library now has four group study rooms available for Swansea University students to use. They are located in the centre of the Study Hall on level 3 and each room can accommodate up to six people.

The rooms are bookable for a maximum period of 2 hours per day via our website and you can book a room up to two weeks in advance.

For more details contact the Information Desk in person, email customerservice@swansea.ac.uk or telephone (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Mae nawr gan Lyfrgell Parc Singleton pedwar ystafell astudio grŵp, ar gyfer defnydd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Maent wedi’u lleoli yng nghanol y Neuadd Astudio ar lefel 3, ac mae yna le ym mhob ystafell i chwech o bobl.

Gallwch archebu un cyfnod o ddwy awr y dydd trwy ein wefan ac gallwch archebu ystafell hyd at ddwy wythnos o flaen llaw.

Am rhagor o fanylion cysylltwch a’r Ddesg Wybodaeth mewn person, e-bostio customerservice@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University