We currently have on display at our Singleton Park Library books published in recent years on Welsh related themes. These include novels set in Wales and / or written in Welsh, travel guides and books about Welsh history.

If you would like to view or borrow any of these books, just ask at the Information Desk.

You will find many more books and other items on Welsh related themes in the W/ section on Level 1 West. Ask at the Information Desk if you need help locating this.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arddangosir ar hyn o bryd yn Llyfrgell Parc Singleton llyfrau a gyhoeddwyd yn y blynyddoedd diwethaf ar themâu Cymreig cysylltiedig. Yn eu plith mae nofelau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a / neu wedi’u hysgrifennu yn Gymraeg, teithlyfrau a llyfrau am hanes Cymru.

Os hoffech edrych ar unrhyw un o’r llyfrau hyn neu eu benthyca, gofynnwch i’r staff wrth y Ddesg Wybodaeth.

Gallwch ddod o hyd i fwy o lyfrau ac eitemau eraill ar themâu Cymreig cysylltiedig yn Lefel 1 Gorllewin, adran/W. Gofynnwch i’r staff wrth y Ddesg Wybodaeth am help i ddod o hyd i’r llyfrau.

 

 

 

 

 

March 14th, 2018

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University