Tuesday 23rd April is World Book Night. To celebrate, Better Read will be giving away copies of Artemis, by Andy Weir. Andy Weir is the bestselling author of The Martian, which was recently made into a film starring Matt Damon. Artemis is described as “An action-packed, gravity-defying thriller about a criminal who risks her life for independence and money. Jazz is feisty, determined and witty, and you’ll be rooting for her the whole way through.”

To get your free copy of Artemis, look out for our book fairies at Singleton and Bay campus bus stops from 14.00 on the 23rd April.

You can also pick up free copies from the 15th April in Bay Library, Singleton Park Library, South Wales Miners Library and St David’s Park Library. It’s first come, first served, so don’t wait too long to get yours!

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Better Read is a Swansea University Libraries project to encourage reading for pleasure to support wellbeing. We’d love to know what you think of Artemis. Let us know in the comments on our blog!

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 5th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation, Uncategorized

Tags: ,

Dydd Mawrth 23 Ebrill yw Noson Llyfr y Byd. I ddathlu, bydd Better Read yn rhoi copïau am ddim o Artemis gan Andy Weir. Andy Weir yw awdur y nofel boblogaidd The Martian, a gafodd ei haddasu yn ddiweddar yn ffilm yn serennu Matt Damon. Disgrifir Artemis fel “Nofel gyffrous llawn digwyddiadau am droseddwr sy’n peryglu ei bywyd am annibyniaeth ac arian. Mae Jazz yn eofn, yn benderfynol ac yn ffraeth, a byddwch chi ar ei hochr hi’r holl ffordd drwy’r nofel.”

I gael eich copi am ddim o Artemis, cadwch lygad allan am ein ffeiriau llyfrau ar gampws Singleton a champws y Bae o 14.00 ar 23 Ebrill.

Gallwch hefyd gael copïau am ddim o 13 Ebrill yn Llyfrgell y Bae, Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Dewi Sant. Y cyntaf i’r felin fydd hi, felly peidiwch ag aros yn rhy hir i gael eich copi!

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

Mae Darllen yn Well yn brosiect Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe i annog darllen er pleser ac i gefnogi lles. Carem wybod beth yw eich barn am Artemis. Rhowch wybod i ni yn y sylwadau ar ein blog!

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

 

April 5th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University