Did you meet our book fairies on Tuesday? We had a lovely time handing out free copies of Artemis and chatting to students. It’s definitely a stressful time of year with exams and assignment deadlines, but we managed to spread some joy! It’s important to apply yourself to your studies, but we hope we’ve persuaded you that taking some time out to read for pleasure is important too. As studies show, it can be really good for your wellbeing.

If you’re wondering when you’ll find the time to read, the Reading Agency has some great advice. A Chapter A Day aims to help you get into the habit, or back into the habit, of reading regularly. Reading even a few pages a day could make a difference to you. If you’re feeling more ambitious, how about setting yourself a challenge to read a certain number of books this year? Our friend Rebeca has done just that. It doesn’t matter if you don’t meet your goal – reading is good for you!

A smiling librarian sitting on a bus, wearing fairy wings and holding up a copy of the book Artemis

April 26th, 2019

Posted In: Readaxation

Tags: ,

Wnaethoch chi gwrdd â thylwyth teg y llyfrau ddydd Mawrth? Cawsom amser hyfryd yn dosbarthu copïau am ddim o Artemis a siarad â myfyrwyr. Mae’n adeg o’r flwyddyn sy’n llawn straen gydag arholiadau a dyddiadau cau ar gyfer aseiniadau, ond dosbarthwyd ychydig o hapusrwydd! Mae’n bwysig ymroi i’ch astudiaethau, ond rydym yn gobeithio ein bod wedi dwyn perswâd arnoch fod treulio ychydig amser yn darllen er pleser hefyd yn bwysig. Fel y dengys astudiaethau, gall fod yn dda iawn i’ch lles.

Os nad ydych chi’n siwr pryd y cewch chi amser i ddarllen, mae gan yr Asiantaeth Ddarllen gyngor gwych. Mae Pennod y Dydd yn ceisio’ch helpu i feithrin yr arfer, neu ddychwelyd i ddarllen yn rheolaidd. Gallai darllen ychydig dudalennau bob dydd wneud gwahaniaeth i chi. Os ydych yn teimlo’n fwy uchelgeisiol, beth am bennu her i chi’ch hun a darllen nifer penodol o lyfrau eleni? Mae ein ffrind Rebecca wedi gwneud hynny. Does dim ots os nad ydych wedi cyflawni’r nodi – mae darllen yn dda i chi!

A smiling librarian sitting on a bus, wearing fairy wings and holding up a copy of the book Artemis

April 26th, 2019

Posted In: Readaxation

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University