The library is working with the Students’ Union to ensure our collections reflect the diversity of our community. We would like your suggestions of books to add to the library.

Suggestion form

Take a look at the reading lists on this webpage for a selection of books available at Swansea University libraries that reflect our diverse community and help us understand different perspectives of life.

May 7th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae’r llyfrgell yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod ein casgliadau’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymuned. Hoffem gael eich awgrymiadau ar gyfer llyfrau i’w hychwanegu at y llyfrgell.

Ffurflen awgrymiadau

Edrychwch ar y rhestrau darllen hyn ar gyfer detholiad o’r llyfrau ar gael yn llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe sy’n adlewyrchu ein cymuned amrywiol ac yn ein helpu i ddeall safbwyntiau gwahanol ar fywyd.

May 7th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University