The 2019 winner of the International Dylan Thomas Prize will be announced today – 16th May.  Come along and have a look at our display at the Singleton Park Library featuring the shortlisted authors, previous winners and  a selection of books by contemporary black and minority ethnic writers in Swansea University library.

The Dylan Thomas Prize shortlist reflects the fact that the most talented young writers in English come from many different countries and very diverse backgrounds, including many black writers.    Professor Dai Smith has said of the shortlist:

“Yet again the Swansea University International Dylan Thomas Prize has uncovered a wealth of new talent representing a group of contemporary and diverse voices from across the world”.

Source: Swansea University Press Office

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recently there have been calls from students at Cambridge and other universities for English literature and other courses to be “decolonised” by including many more black and minority ethnic writers.

The new Dylan Thomas Prize module at Swansea University will focus on writers longlisted for the Dylan Thomas Prize, including Zimbabwean Novuyo Rosa Tshuma, American-Ghanaian Nana Kwame Adjei-Brenyah, British-Sri Lankan Guy Gunaratne and British-Ghanaian Michael Donkor.


Would you like to see our library collections made more diverse?

We would welcome your suggestions of books to add to the library – simply fill in the form below with any suggestions you have.

Suggestion form

May 15th, 2019

Posted In: Uncategorized

Cyhoeddir enillydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2019 heddiw– 16 Mai.  Dewch i weld ein harddangosfa yn Llyfrgell Parc Singleton sy’n dangos yr awduron ar y rhestr fer, enillwyr blaenorol a detholiad o lyfrau gan awduron cyfoes du ac o leiafrifoedd ethnig sydd ar gael yn llyfrgell Prifysgol Abertawe.

Mae’r cwpwrdd arddangos hwn yn cynnwys detholiad o lyfrau gan awduron cyfoes du ac o leiafrifoedd ethnig sydd ar gael yn llyfrgell Prifysgol Abertawe.

Mae’r rhestr fer yn adlewyrchu’r ffaith fod yr awduron ifanc mwyaf talentog yn yr iaith Saesneg yn dod o nifer fawr o wahanol wledydd ac o amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynnwys llawer o awduron du.  Mae’r Athro Dai Smith wedi dweud am  y rhestr fer: “Unwaith eto, mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe wedi darganfod toreth o ddoniau newydd, yn cynrychioli grŵp o leisiau cyfoes ac amrywiol o bedwar ban byd”.

Yn ddiweddar mae galw wedi bod gan fyfyrwyr Caergrawnt a phrifysgolion eraill i lenyddiaeth Saesneg a chyrsiau eraill gael eu “dad-goloneiddio” drwy gynnwys llawer mwy o awduron sy’n bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.   Bydd modiwl newydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn canolbwyntio ar awduron a gyrhaeddodd y rhestr hir ar gyfer y Wobr, gan gynnwys Novuyo Rosa Tshuma a anwyd yn Simbabwe, yr awdur Americanaidd-Ghanaidd Nana Kwame Adjei-Brenyah, y Prydeiniwr Sri-Lancaidd Guy Guaratne a Michael Donkor yr awdur Prydeinig-Ghanaidd.

Hoffech chi weld casgliadau mwy amrywiol yn ein llyfrgell?

Byddem yn croesawu eich awgrymiadau am lyfrau i’w hychwanegu at y llyfrgell – llenwch y ffurflen isod gydag unrhyw awgrymiadau sydd gennych.

Ffurflen Awgrymiadau

May 15th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University