Our full list of staff training sessions can be found at the ISS Training for Staff page.  The next staff training session will be:

Staff training session – Research impact

 • Thursday 18th April 1-2
 • Training Room 3 in the Library

To book a place please email i.glen@swansea.ac.uk

Learn how to:

 • Raise your research profile using Google Scholar and social media
 • Ensure that the REF captures all the citations to your work
 • Increase access (and potential for citations) to your research outputs
 • Increase your visibility to potential research partners & collaborative funding bids

Image by EyeofEinstein on Flickr, used under Creative Commons licence

Mae manylion llawn am sesiynau eraill sydd ar gael i staff ar y dudalen am hyfforddiant i staff. Mae’r sesiwn hyfforddiant nesaf yn trafod y pwnc:

Effaith Ymchwil

 • Dydd Iau 18 Ebrill 1-2
 • Ystafell Hyfforddi 3 yn y Llyfrgell

Er mwyn archebu lle, anfonwch e-bost ati.glen@abertawe.ac.uk.

Dysgwch sut i:

 • Godi eich proffil cyfryngau gan ddefnyddio Google Scholar a Chyfryngau Cymdeithasol.
 • Gwneud yn siŵr bod y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn dal yr holl gyfeiriadau at eich gwaith.
 • Cynyddu mynediad (a photensial am gyfeiriadau) i’ch allbwn ymchwil.
 • Cynyddu eich gwelededd i bartneriaid ymchwil potensial a chynigion ar gyfer ariannu ar y cyd.

April 10th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Reply


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University