Our e-books supplied by dawsonera can now be accessed on mobile devices. They are still subject to the publisher’s loan period of 1 or 2 days but repeat downloads are possible. Mobile access requires the free Adobe Reader app (available for Android and iPad/iPhone).

All our e-books can be found in the library catalogue. This link will take you to a sample search for e-books on presentations. As long as you keep the “Retain my current filters” box checked, you can search on other topics and the results will be limited to e-books. Check the link to see where the e-book is from : dawsonera and ebrary are our two main suppliers (ebrary also has a mobile app).

We have updated our E-Books guide (PDF) which covers all three of our E-Book suppliers and has more information on mobile access. If you have any problems with using our e-books (or any comments on the service), please let us know via the usual email: library@swansea.ac.uk

iPad and book

E-lyfrau ar gael ar declynnau symudol

Bellach, mae modd cael gafael ar e-lyfrau a ddarperir gan dawsonera ar declynnau symudol.  Mae cyfnod benthyca’r cyhoeddwr, sef 1 neu 2 ddiwrnod, yn dal yn weithredol, ond mae modd lawrlwytho’r deunydd eto wedyn.  I gael mynediad o declyn symudol, mae angen yr app Adobe Reader, sydd ar gael am ddim ar gyfer teclynnau Android ac iPad/iPhone.

Cewch ddod o hyd i’r cyfan o’n he-lyfrau yng nghatalog y llyfrgell. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i chwiliad enghreifftiol am e-lyfrau ar gyflwyniadau. Cyhyd â’ch bod yn ticio’r blwch “Cadw fy hidlwyr cyfredol”, cewch chwilio am bynciau eraill, a chyfyngir y canlyniadau i e-lyfrau. Cewch edrych ar y ddolen i weld pwy sy’n darparu’r e-lyfr: dawsonera ac ebrary yw ein dau brif gyflenwr (mae gan ebrary app symudol hefyd).

Rydym wedi diweddaru ein llawlyfr e-lyfrau, sy’n cynnwys y cyfan o’r tri chwmni sy’n darparu e-lyfrau i ni, ac sydd â rhagor o wybodaeth am gael mynediad trwy declyn symudol. Os oes gyda chi unrhyw broblem o ran defnyddio’n he-lyfrau (neu unrhyw sylwadau ar y gwasanaeth), cysylltwch â ni yn y cyfeiriad arferol: library@abertawe.ac.uk

 

 

January 3rd, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University