Maesydderwen School, Ystradgynlais, have produced a drama looking at their local heritage. Scenes in ‘Ystrad Tell My Story’ were inspired by visits to the Richard Burton Archives and South Wales Miners’ Library, as part of their HLF funded Connected Communities project.

Scenes were creatively staged in different parts of the school. The audience journeyed through a lively committee meeting at the Miner’s Welfare Hall, to music at the local chapel. We got to eavesdrop on gossiping over the garden fence, hear political debates, and reflect on mining disasters. Even the interval took place in a ball scene, based on the students’ research into 1930s entertainment.

It was amazing to see research brought to life in this imaginative way!


Mae Ysgol Maesydderwen, Ystradgynlais, wedi cynhyrchu drama yn edrych ar eu treftadaeth leol. Ysbrydolwyd golygfeydd o ‘Ystrad, Dywed fy stori’ gan ymweliadau ag Archifau Richard Burton a Llyfrgell Glowyr De Cymru fel rhan o’u prosiect Clymu Cymunedau a gyllidwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Llwyfannwyd golygfeydd yn greadigol mewn gwahanol rannau o’r ysgol. Teithiodd y gynulleidfa drwy bwyllgor bywiog yn Neuadd Les y Glowyr i gerddoriaeth yn y capel lleol. Cawsom gyfle i glustfeinio dros ffens yr ardd, gwrando ar ddadleuon politicaidd, a myfyrio ar drychinebau glofaol. Fe wnaeth hyd yn oed yr egwyl ddigwydd mewn golygfa ddawns, yn seiliedig ar ymchwil y myfyrwyr eu hunain i adloniant yn y 1930au.

Roedd yn rhyfeddol gweld ymchwil yn dod yn fyw mewn dull oedd yn llawn dychymyg!

January 24th, 2014

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University