With just over a month till our new library opens on the Bay Campus, it seems like a good time to update you on our plans for the move. We’ll try to keep disruption to a minimum, but some parts of the library will be closed and some books unavailable while we transfer stock to the Bay Library.

The library at Singleton Park Campus will be open as normal until 10pm on Friday 21st August. After that, Levels 1 and 2 will be closed as we will be packing up Management and Engineering books to move them to the Bay Library. Silent study spaces on the lower floors will be needed for packing, so you will not be able to use them. However, the library will remain open, with Level 3 and Level 4 (including the Law Library) available as usual.

During this time, if you need books or other material from Levels 1 or 2, please ask at the Issue Desk. We will try to bring items up for you, but please note, if the item you want is already in transit, it will be unavailable until after the 1st September.

Remember, you can find out more about the new library on our web pages and see photos of Bay Campus on Flickr. If you have any questions about the move, or anything else, please contact us at library@swansea.ac.uk.

The Bay Library will open at 8am on Tuesday 1st September. We look forward to seeing you there!

The Bay Library / Llyfrgell y Bae

Gydag ychydig dros fis i fynd tan i’n llyfrgell newydd agor ar Gampws y Bae, dyma amser da i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynlluniau ar gyfer y symud. Byddwn yn ceisio cadw unrhyw darfu i isafswm, ond bydd rhai rhannau o’r Llyfrgell ar gau ac ni fydd yr holl lyfrau ar gael wrth i ni drosglwyddo’r stoc i Lyfrgell y Bae.

Bydd y Llyfrgell ar Gampws Parc Singleton ar agor fel yr arfer tan 10pm ar nos Wener, 21 Awst. Wedi hynny bydd Lefelau 1 a 2 ar gau a byddwn yn pacio’r llyfrau Rheolaeth a Pheirianneg i’w symud i Lyfrgell y Bae. Byddwn angen defnyddio’r ardaloedd astudio tawel ar gyfer gwaith pacio, felly ni fyddwch yn gallu eu defnyddio. Bydd y Llyfrgell ar agor, fodd bynnag, gyda Lefelau 3 a 4 (gan gynnwys Llyfrgell y Gyfraith) ar gael fel yr arfer.

Os bydd angen llyfrau neu ddeunyddiau eraill arnoch o Lefelau 1 neu 2 yn ystod y cyfnod hwn, holwch wrth y Ddesg Fenthyca. Byddwn yn ceisio dod â’r eitemau i chi, ond, os bydd yr eitem eisoes ar ei ffordd i’r Llyfrgell newydd, ni fydd ar gael tan ar ôl 1 Medi.

Cofiwch y gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Llyfrgell newydd ar ein tudalennau gwe a gweld lluniau o Gampws y Bae ar Flickr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y trefniadau symud, neu am unrhyw beth arall, e-bostiwch library@abertawe.ac.uk.

Bydd Llyfrgell y Bae yn agor am 8am ar ddydd Mawrth, 1 Medi. Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

 

July 30th, 2015

Posted In: Bay Library


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University