Yn ystod tymor yr Hydref buodd eich Llyfrgellwyr Pwnc yn llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae yn cynnal y cyntaf o’r digwyddiadau “Goroesi a Fynnu”. Buon nhw’n cynnig cymorth ac adnoddau defnyddiol i’ch cynorthwyo wrth i chi gwblhau aseiniadau, ac hefyd buon nhw’n casglu eich cynghorion ar goroesi aseiniadau ac arholiadau.  Dyma rhai ohonynt:

  • “Start Early” – cyngor a ddaeth lan yn gyson, dechreuwch eich aseiniadau/adolygu cyn gynted ag sy’n bossib. Dywedodd un myfyriwr “it is great to start early and be a “tortoise” or a slow cooker to finish it efficiently”.
  • “Pace yourself…step by step” – Cymerwch yr amser i “Break the task down into daily small tasks and plan your missions”
  • “Food. Music. Warmth.” –  Meddyliwch ambyti ble yr ydych yn astudio. Ydych chi angen rhywle ar ben eich hun neu a oes well gennych chi astudio mewn grŵp? A oes well gyda chi weithio yn dawel neu a ydych angen gerddoriaeth i helpu chi ganolbwyntio? Meddyliwch am beth sy’n gweithio i chi.
  • “Ask for as much help as you can…” – Mae rhwydwaith eang o gefnogaeth ar gael i chi. Eich ffrindiau, teulu, llyfrgellwyr, ac wrth gwrs eich ddarlithwyr yn y Coleg. Dyma un gair o gyngor gan darlithydd buodd yn y Llyfrgell “Always talk to your tutor if you don’t understand the assignment – They won’t bite!”
  • “Do background reading” – Buodd lot o fyfyrwyr yn pwysleisio pwysigrwydd darllen wahanol ffynonellau er mwyn cael y marciau gorau posibl. Fel dywedodd un myfyriwr, os nad ydych yn siwr ble i ddod o hyd i’r ffynonellau gorau yna “Talk to the Librarians”.
  • “Talks on how to use the facilities” – Dysgu sut i ysgrifennu traethodau academaidd, dod o hyd i ffynonellau, cyfeirnodi yn gywir, rheoli amser … dyma’r sgiliau mae ein myfyrwyr yn meddwl sy’n amhrisiadwy. Fel a ddywedodd un o’n myfyrwyr, dim ond unwaith sydd angen i chi ddysgu’r sgiliau ac “You will be able to use it every single essay you ever write”.
  • “Remember to take a break when working on assignments” – Cofio gofalu amdanoch eich hun. Cymerwch seibiant i ffwrdd oddi wrth eich desg, ewch am dro, cael sgwr, cael awyr iach, cael paned … beth bynnag yr ydych ei angen.
  • “Use lateral thinking” – Gwnewch adolygu yn fwy effeithiol drwy feddwl y tu allan i’r blwch, defnyddiwch syniadau gweledol neu ryngweithiol, a cael hwyl ag ef. Dyma ein hoff awgrym ar gyfer unrhyw un sy’n astudio anatomeg “Use an eyeliner to draw the bones on the body rather than reading bone types in a book”.

Rhannwch eich cyngor ar adolygu/aseiniadau ar-lein gyda’r hash-nod #SUTopTips.

Gallwch cysylltu gyda’ch Llyfrgellwyr Pwnc ar unrhyw adeg o’r flwyddyn trwy y wefan Library Guides. Gallwch hefyd archebu apwyntiad i’n gweld yno.

Pob hwyl gydach arholiadau ac aseiniadau.

January 2nd, 2017

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University