‘5 days of EndNote’ is an open online course for Swansea University students. The course will run between the 27th – 31st March.

How the course will work

Each day there will be a new blog post that will talk you through using EndNote Online. We will start with the basics of creating an account, but by the end of the week you will be able to use EndNote to insert citations and references lists in your word documents.

The course will cover:

 • Creating an EndNote Online account
 • Entering references manually
 • Importing references
 • Organising and sharing your references
 • Creating bibliographies/reference lists
 • Using EndNote with word to insert citations and reference lists

How to join in

Visit https://5daysofendnote.wordpress.com/ and sign up to follow the blog by email. We will also tweet links to the new posts each day from @SwanseaUniLib using the hashtag #su5doe.

Mae ‘5 niwrnod o EndNote’ yn gwrs ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Cynhelir y cwrs rhwng 27 – 31 Mawrth.

Sut bydd y cwrs yn gweithio

Bob dydd, bydd blog newydd a fydd yn eich tywys drwy ddefnyddio EndNote Online. Byddwn yn dechrau gydag elfennau sylfaenol creu cyfrif, ond erbyn diwedd yr wythnos byddwch yn gallu defnyddio EndNote i fewnosod rhestri cyfeiriadau a dyfyniadau yn eich dogfennau Word.

Bydd y cwrs yn ymdrin â:

 • Creu cyfrif EndNote Online
 • Gosod cyfeiriadau
 • Mewnforio cyfeiriadau
 • Trefnu a rhannu’ch cyfeiriadau
 • Creu llyfryddiaethau/rhestri cyfeiriadau
 • Defnyddio EndNote gyda Word i fewnosod rhestri cyfeiriadau a dyfyniadau

Sut i ymuno

Ewch i https://5daysofendnote.wordpress.com a chofrestrwch i ddilyn y blog drwy e-bost. Byddwn yn trydar dolenni i’r postiadau newydd bob dydd o @SwanseaUniLib gan ddefnyddio’r hashnod #su5doe.

March 23rd, 2017

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University