A oes angen copi o bennod, erthygl neu ddyfyniad arnoch ar gyfer addysgu? Mae Gwasanaeth Sganio’r Llyfrgell yn cynhyrchu copïau digidol o’n casgliadau print er mwyn i fyfyrwyr elwa o fynediad ar-lein uniongyrchol at ddeunydd darllen eu cwrs.

Mae’r gwasanaeth yn darparu:

• Sganiau PDF ansawdd uchel â thestun y gellir ei chwilio.
• Dolenni hawdd eu defnyddio ar gyfer Blackboard a rhestri darllen. Os oes gennych restr ddarllen iFind, byddwn yn ei llenwi’n awtomatig â’r cynnwys y gwnaethoch gais amdanynt.
• Cydymffurfio â Thrwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) i osgoi tor hawlfraint.
• Ystadegau defnydd i gyfeirio’ch addysgu.

Beth allwn ei gopïo
Mae trwydded CLA y Brifysgol yn caniatáu copïo un bennod o lyfr, un erthygl o rifyn cyfnodolyn neu 10% o gyfanswm cyhoeddiad (pa un bynnag sydd fwyaf). Mae gwybodaeth am ganiatâd ar gyfer fformatau eraill a gyhoeddwyd ar gael ar ein tudalen we.

Gwneud cais
I wneud cais, cwblhewch Ffurflen Cais am Ddigido a’i dychwelyd i’r Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau yn: dscs@abertawe.ac.uk

September 21st, 2017

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University