Diwrnod Ymwybyddiaeth Hygyrchedd Byd-eang 2018 #GAAD

A oeddech chi’n gwybod, yn ogystal â’r llyfrau sydd ar silffoedd y llyfrgell, bod gennym fynediad at nifer o deitlau tetsun-llawn electronig? Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn pan fo galw uchel am deitl, gan ei fod yn rhoi cyfle i fwy o bobl gael gafael arno.

Mae e-lyfrau’n cynnig mynediad oddi ar y campws cyfleus i fyfyrwyr sydd ddim yn gallu ymweld â’r llyfrgell yn rheolaidd. Mae ein prif lwyfannau e-lyfrau yn cynnig y gallu i chwilio o fewn testun y llyfr a gwneud nodiadau ar gyfer y dyfodol.

Angen mwy o wybodaeth neu help?

Edrychwch ar ein canllawiau llyfrgell defnyddiol:
http://libguides.swansea.ac.uk/?b=p

Neu gofynnwch i’ch llyfrgellwyr pwnc cyfeillgar!
http://libguides.swansea.ac.uk/c.php?g=656553

Global Accessibility Awareness Day 2018 #GAAD

Did you know that as well as the books on the library shelves, we also have access to many electronic full text titles? This can be useful if there is high demand for a title, since it gives more people a chance to access it.

E-books offer the convenience of off-campus access for students who may not be able to make regular visits to the library. Our main e-book platforms offer the ability to search within the text of the book and to make notes for future reference.

 Need more information or help?

Go to our handy library guide:
http://libguides.swansea.ac.uk/ld.php?content_id=20821975
Alternatively, ask your friendly subject librarians!
Subject teamsLogo for Global accessibility awareness day

May 17th, 2018

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University