Mae Prifysgol Abertawe yn eich croesawu i’w meddalwedd Rhestr Ddarllen newydd:
Ex Libris Leganto

Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r brand ‘iFind Reading’ i gynnig Leganto i ddefnyddwyr, er mwyn sicrhau parhad gwasanaeth. Mae Leganto hefyd wedi gallu trosi ein rhestrau blaenorol sy’n golygu eu bod yn barod i’w defnyddio yn y system newydd.

Bydd y llwyfan newydd yn ei gwneud hi’n hawdd creu, cael mynediad i, a rheoli rhestrau adnoddau cwrs. Gall hyfforddwyr greu, cynnal a rhannu rhestrau adnoddau sy’n cynnwys pob math o ddeunyddiau, gall llyfrgellwyr ddarparu adnoddau’n fwy effeithlon a chefnogi mwy o gyrsiau, a gall myfyrwyr gael mynediad at bob deunydd cwrs mewn un lle ac o unrhyw ddyfais.
Mae Leganto yn integreiddio’n agos â’r system Rheoli Llyfrgell, yn ogystal â systemau rheoli dysgu, gwasanaethau darganfod llyfrgell, apiau symudol, adnoddau dyfynnu a systemau campws eraill.

Byddwn yn eich rhoi gwybod i chi am sesiynau hyfforddi a sesiynau galw heibio a fydd yn cael eu cynnal dros gyfnod yr haf. Byddwn hefyd yn cynnig canllawiau fideo a thestun ar-lein helaeth i’r gwasanaeth newydd ac rydym yn hapus i ddelio ag unrhyw ymholiadau sydd gennych neu ganllawiau rydych eu hangen ar ddefnyddio’r Leganto (iFind Reading)

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University