Mae’n Wythnos Llyfrgelloedd rhwng yr 8fed a’r 13eg o Hydref! Eleni, y thema yw Llesiant, felly rydym eisiau darganfod pa ffordd yw’r un orau i’ch cynorthwyo yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. Mae arddangosfeydd drwy’r wythnos yn Llyfrgelloedd y Bae, Singleton a Glowyr De Cymru. Rydym eisiau eich adborth! Byddwn yn gofyn y cwestiynau canlynol:

  • Ydy’r llyfrgell yn bodloni eich anghenion?
  • Sut all staff y llyfrgell eich helpu chi?
  • Pa wasanaethau sydd arnoch eu hangen gan y llyfrgell?

Gallwch rannu eich adborth yn yr arddangosfeydd neu anfon neges e-bost atom: customerservice@swansea.ac.uk. Byddwch hefyd yn gweld swyddogion y llyfrgell yn dod at fyfyrwyr yr wythnos hon; dewch i sgwrsio â ni am sut allwn ni eich cynorthwyo.

Mae gennym gacennau hefyd! Dewch i gyfarfod rhai o aelodau tîm y llyfrgell a mwynhau cacen a sgwrs. Mae croeso i bawb, nid oes angen archebu, byddwn yn darparu ar gyfer gwahanol anghenion dietegol!

Llyfrgell Parc Singleton

Cacennau yn y Cwtsh rhwng 2-3pm ar ddydd Iau’r 8fed o Hydref. Ymwelwch â’n hardal braf, newydd ar Lefel 4 y mezzanine.

Llyfrgell y Bae

Cacennau yn y Caffi rhwng 2-3pm dydd Iau’r 11eg o Hydref.

Logo: Wythnos Llyfrgelloedd 2018

October 8th, 2018

Posted In: Library Event

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University