A ydych wedi gweld ein blog newydd am ddarllen er mwynhad? Mae darllen ffuglen yn ffordd wych o ymlacio ac edrych ar ol eich llesiant. Gall darllen hyd yn oed eich cynorthwyo i fyw yn hirach! Rydym yn gwybod bod llawer o bethau eraill yn cystadlu am eich amser yn y brifysgol – darlithoedd, aseiniadau, swydd, treulio amser gyda ffrindiau…- ond hoffem eich cynorthwyo i neilltuo ychydig o amser bob dydd neu bob wythnos i ymlacio efo llyfr da. Byddwch yn teimlo’n well drwy wneud hyn!

Os ydych yn chwilio am ffuglen i ddarllen, mae gan Lyfrgell y glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Singleton adrannau llenyddol llawn sy’n cynnwys awduron poblogaidd. Rydym hefyd wedi ychwanegu rhai teitlau ffuglen at ein Casgliadau Llesiant yn Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton:

Llyfrgell y Bae

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Llyfrgell Parc Singleton

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

Darganfyddwch fyd o les – mewn llyfr!

Slogan: Fy Amser. Fy Lle. Fy Llyfrgell.

October 9th, 2018

Posted In: Literacy, Readaxation, Wellbeing

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University