Mae heddiw yn Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Mae’r thema eleni’n bwysig i ni yma yn nhîm Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe – ‘Mae pobl ifanc ac iechyd meddwl yn newid y byd’. Gall bobl ifanc wynebu nifer o newidiadau yn ystod eu bywyd, gan gynnwys dechrau yn y brifysgol. Mae’n amser cyffrous ond gall achosi i rai boeni ac achosi straen pan fydd cyfleoedd newydd. Fe welwch swyddogion yn y llyfrgell yn gwisgo rhubanau gwyrdd i ddangos eu hymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl a’u hymrwymiad i gefnogi iechyd meddwl da.

Os ydych yn dymuno darganfod mwy am Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, ewch i wefan Sefydliad Iechyd y Byd.

Mae gan Brifysgol Abertawe Gymorth Llesiant ar gael ar gyfer gwahanol faterion a wynebwch o bosib yn ystod eich amser gyda ni. Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd. Mae rhai adnoddau hunangymorth ar gael yn y llyfrgelloedd yn ogystal. P’un a ydych yn ymdrin â materion o’ch gorffennol, anawsterau presennol, neu’n pendroni ynghylch sut i goginio pryd o fwyd ar eich cyllideb myfyriwr, mae gan y llyfrgell lyfrau i’ch helpu! Mae’r Casgliad Lles yn cynnwys teitlau ar reoli straen, gorbryder, ADHD, awtistiaeth, anhwylder obsesiynol cymhellol, anhwylderau bwyta, diffyg cwsg, ymdopi â chamdriniaeth a mwy. Hefyd mae llyfrau ar reoli’ch arian a detholiad o lyfrau coginio i fyfyrwyr.  Mae rhai llyfrau ar gael fel elyfrau.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i ddod o hyd i’r adnoddau neu’r gwasanaethau cywir, gofynnwch i aelod o staff wrth y Ddesg Wybodaeth os gwelwch yn dda. Gallwch anfon neges e-bost at customerservice@swansea.ac.uk neu defnyddiwch ein teclyn sgwrsio Holi’r Cynorthwyydd Llyfrgell. Rydym yn deall pwysigrwydd cyfrinachedd wrth ymdrin â cheisiadau o’r fath.

October 10th, 2018

Posted In: Wellbeing


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University