Y ffordd orau o chwilio am unrhyw adnoddau a ddarperir gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe yw defnyddio iFind, sef Catalog y Llyfrgell (canllaw manwl ar gael yma).

Gallwch gael mynediad at iFind o dudalen y Llyfrgell; eich tudalen Myfyrio neu drwy deipio ifind.swan.ac.uk yn eich porwr.

I gael hyd i lyfr trwy iFind, y cyfan sydd ei angen arnoch yw Cyfenw’r Awdur ac un (neu ddau) o eiriau allweddol o Deitl y llyfr.

Cover of the Study Skills Handbook, by Stella Cottrell

Er enghraifft,

i gael hyd i’r llyfr The Study Skills Handbook gan Stella Cottrell, ewch i iFind, teipiwch “cottrell” a “study” yn y blwch chwilio (gan sicrhau eich bod yn defnyddio’r tab Books & more!) a chliciwch ar y botwm Search:

 

Screen clipping of the iFind search box

(Os bydd eich rhestr o ganlyniadau’n rhy hir, ychwanegwch air arall o’r Teitl.)

Os yw’r Llyfrgell wedi prynu’r llyfr hwn, bydd cofnod ohono’n ymddangos yn eich rhestr o ganlyniadau.

(D.S.: O bryd i’w gilydd, pan fydd gan y Llyfrgell fwy nag un rhifyn o lyfr, bydd y cofnodion wedi’u grwpio gyda’i gilydd. Cliciwch ar View 4 versions i arddangos y cofnodion unigol.)

Screen clipping of an iFind result for The Study Skills Handbook

Os yw’r Llyfrgell wedi prynu’r llyfr print, fe welwch ddolen o’r enw Library o dan y cofnod.  Cliciwch ar y ddolen i weld yr hyn sydd gennym, ymhle y mae ar gael a sut y mae cael gafael arno:

Screen clipping of iFind record for The Study Skills Handbook

Yn y panel sy’n ymddangos, gallwch:

  • weld ym mha Lyfrgell (neu lyfrgelloedd) y gallwch gael y llyfr
  • gwirio bod copïau ohono ar gael yno
  • cofnodi rhif galw‘r llyfr (y cyfuniad o lythrennau a rhifau sydd o dan enw’r Llyfrgell)

a chlicio ar y ddolen Locate gyfatebol i weld cynllun llawr sy’n dangos lleoliad y llyfr yn y Llyfrgell

Detailed iFind record of The Study Skills Handbook; includes number of copies availble

Os bydd copi ar gael,

nodwch y rhif galw, gwiriwch y cynllun llawr i weld ar ba Lefel ac ym mha Adain o’r Llyfrgell y cedwir y llyfr, ac ewch draw at y silffoedd.Floor map of Level 1 West in Singleton Park Library

Yn achos ein henghraifft ni, mae’r cynllun llawr yn dweud mai

LB2395 .C6 2013 yw rhif galw’r copi o The Study Skills Handbook gan Stella Cottrell

sydd yn Llyfrgell Parc Singleton

a’i fod ar y silffoedd ar Lefel 1 yn Adain Orllewinol y Llyfrgell.

 

Unwaith y cyrhaeddwch y silffoedd, chwiliwch am y rhif galw ar feingefnau’r llyfrau.

DS:  Ar feingefn y llyfr, bydd LB2395 .C6 2013 yn edrych fel hyn

LB2395

C6

2013

Yna, ewch â’r llyfr at un o’r Peiriannau Hunan-ddosbarthu a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.  (Fe welwch y peiriannau ger y Ddesg Wybodaeth.)

Os cewch broblemau ag unrhyw rai o’r camau uchod, ewch at y Ddesg Wybodaeth i ofyn am gymorth.

Nawr, gallwch fynd â’r llyfr adref a’i gadw nes y byddwch wedi gorffen ag ef neu nes y bydd defnyddiwr arall yn gofyn amdano.   Cadwch lygad ar eich cyfrif e-bost myfyriwr am negeseuon o’r Llyfrgell ynghylch y llyfrau rydych wedi’u benthyg. Os gelwir y llyfr yn ôl, dychwelwch ef i’r Llyfrgell cyn pen 7 niwrnod er mwyn osgoi dirwyon.

Os bydd pob copi wedi’i fenthyg,

gwnewch gais am i’r llyfr gael ei ddychwelyd i’r llyfrgell er mwyn i chi gael ei fenthyg. (I wneud hyn, byddai angen i chi fewngofnodi i iFind.)

Screen clipping chowing the Request option on an item in iFind

Os na allwch gael hyd i’r llyfr ar system iFind, mae’n bosibl nad yw’r Llyfrgell yn berchen ar gopi ohono.

Gallwch awgrymu llyfr  i’w brynu a bydd y Llyfrgell yn ystyried eich cais yng nghyd-destun gofynion eich cwrs.

Os na fedrwch gyrraedd y Llyfrgell i gasglu eich llyfr,

mae nifer o bethau  y gall y Llyfrgell eu gwneud i hwyluso pethau.

Mae rhai o’n llyfrau ar gael hefyd fel e-lyfrau. Bydd ein postiad nesaf, yfory, yn egluro sut y mae cael mynediad i destun llawn y llyfr rydych wedi’i ddewis heb i chi orfod rhoi troed yn y Llyfrgell!

Fe’ch gwelwn bryd hynny!

 

 

November 13th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags:


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University