Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod gennym arddangosfa “Deugain o Leisiau, Deugain o Flynyddoedd” yn Llyfrgell Parc Singleton. Mae’r arddangosfa hon yn ymwneud â phrosiect sydd wedi ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac a arweinir gan Gymorth i Ferched Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru.

Mae’r prosiect yn dod â gwybodaeth, atgofion, llwyddiannau a deunyddiau ar draws 40 o flynyddoedd o fudiad Cymorth i Ferched Cymru ynghyd, o’i ddechrau tuag at y presennol. Gallwch ddarganfod mwy am y prosiect hwn, yma.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys recordiadau clywedol, a fydd yn cael eu rhoi yn yr archifau gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Dewch i wrando ar y storïau digidol rhyfeddol yma. Os na allwch ddod i’r arddangosfa, gallwch edrych ar ein galeri ar-lein, sy’n cael ei gynnal gan Gasgliad y Werin Cymru, yma:

https://www.peoplescollection.wales/discover/query/forty%20voices%2C%20forty%20years

Cynhelir yr ardangosfa ym Mharc Singleton rhwng 27 Tachwedd a 10 Rhagfyr.

 

 

November 30th, 2018

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University