Mae’r Ganolfan ar gyfer Llwyddiant Academaidd (CAS) yn cynnal Wythnos Ysgrifennu ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton yr wythnos nesaf. Bydd y Llyfrgell ac Academi Gyflogadwyedd Abertawe (SEA) yn cyfrannu hefyd. Datblygwch eich ysgrifennu academaidd a phroffesiynol gyda gweithdai galw heibio a chlinigau ysgrifennu drwy gydol yr wythnos.

 • Mynychu 3 sesiwn yn ystod yr wythnos a derbyn taleb £5 o Outffitters Fulton.
 • Mynd i unrhyw sesiwn a chael eich rhoi mewn raffl ddyddiol i wneud raffl ar gyfer taleb £5 JC neu tafarn Tawe.

Mae’r sesiynau’n cynnwys:

 • Y 10 cyngor darllen proflenni uchaf
 • Mae clinigau cyfeiriadu
 • Beth yw llên-ladrad? A sut i’w osgoi
 • Brandio personol
 • Ysgrifennu creadigol
 • Beth yw meddwl yn feirniadol?
 • Sut i aralleirio
 • Ysgrifennu gwyddonol
 • Ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau
 • Ysgrifennu meddylfryd

Dewch draw I gynifer o sesiynau ag y mynnwch – does dim angem archebu!

February 13th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags:


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University