Themâu eleni ar gyfer Mis Hanes LGBT yw “Heddwch, Cymodiad ac Actifiaeth”. I ddathlu rydym yn arddangos llyfrau, DVDs, disgiau cryno a dogfennau polisïau yn ein llyfrgell ar Barc Singleton. Mae’r rhain wedi bod o gymorth i hyrwyddo hawliau LGBT a gwthio’r ffiniau yn ôl drwy amlygiad, actifiaeth a herio agweddau presennol.

 

Rydym wedi dangos ychydig o waith ynghylch Alan Turing a dorrodd y cod enigma ac a wnaeth gamau gwych ym maes Cyfrifiadureg. Yn hynod drist, bu iddo gyflawni hunanladdiad ar ôl cael ei ddisbaddu’n gemegol fel cosb am ei wrywgydiaeth. Llwyddodd yr ymgyrchoedd i’w ryddhau ef a dynion eraill o’r diwedd yn dilyn newid yn Neddf Plismona a Throsedd 2017, a roddodd faddeuant i 65,000 o ddynion, a 15,000 ohonynt yn dal yn fyw.

 

Ffocws arall yw’r gefnogaeth a roddodd y gymuned LGBT ar Streic y Glowyr yn 1984/85. Cynrychiolwyd hyn yn dda yn y ffilm “Pride” pan aeth y cynghrair Lesbiaid a Hoywon yn Cefnogi’r Glowyr (LGSM) â’u rhoddion a’u cefnogaeth yn uniongyrchol i Bentref Onllwyn. Mae eitemau sy’n gysylltiedig â hyn, a gedwir fel rheol yn Llyfrgell Glowyr De Cymru, yn cael eu cynnwys yn yr arddangosfa. Rydym hefyd yn dangos sut oedd y band poblogaidd a dadleuol, Bronski Beat, yn brif berfformwyr y gig budd “Pits & Perverts” yn Llundain.

 

 

 

 

Yn lleol, rydym wedi ymchwilio i ddogfennau polisi Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, a archifir yn Archifau Richard Burton yma ar Gampws Parc Singleton. Rydym yn arddangos dogfennau sy’n dangos gweithgareddau’r Undeb Myfyrwyr i herio pethau fel yr oeddynt bryd hynny, hyrwyddo hawliau LGBT, ac ymladd yn erbyn anghydraddoldebau yn neddfau megis Deddf Cyfiawnder Troseddol 1991, ar draws y campws a’r ddinas. Gan ychwanegu at yr ymgyrch gyfredol dros hawliau cyfartal, rydym hefyd yn dangos straeon mwy modern o’r datblygiadau mewn cydraddoldeb drwy Ddeddfau Partneriaethau Sifil a Phriodasau Un Rhyw, a newidiadau mewn deddfau mabwysiadu.

 

Gyda detholiad o weithiau gan awduron sylweddol gan gynnwys Virginia Woolf, Vita Sackville-West, Oscar Wilde, Jeanette Winterson a Russell T Davies o Abertawe, rydym yn arddangos detholiad bach o’r llenyddiaeth sydd ar gael yn ein llyfrgelloedd gan awduron LGBT.

 

Os hoffech ddysgu mwy am y nofelau sydd gennym ar y themâu sy’n gysylltiedig â LGBT, o bosibl bydd gennych ddiddordeb mewn darllen ein postiadau blog yn 2017 a 2018. Mae darllen pellach ar gael ar y rhestr ddarllen LGBT yr ydym wedi’i rhoi at ei gilydd.

Gobeithiwn i chi fwynhau’r arddangosfa!

 

February 14th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University