Library Mix and Match – Staff training event

How can you improve your reading lists? What can EndNote do for you? Should you use Twitter?

Find out with Library Mix and Match. Come to a whole day, half a day or choose individual sessions at your convenience. Book here.

  • Reading lists – an update on the work of the revitalising reading lists project and some ideas about creating innovative and interesting lists for your students. Along with a practical “how to do it” session on using iFind Reading and how to get reading digitised to make it easy for your students to find and read.
  • Finding images – a look at how to find images to use in teaching, presentations etc. without breaking copyright law.
  • Introduction to EndNote
  • Current awareness – in this session we will look at methods and techniques to save you time and effort so that you don’t miss important recent developments within your area.
  • Finding open access
  • Twitter meet up (following on from 5 days of Twitter)
  • 5 Days of Twitter is an open online course for Swansea University staff and students. In small, daily bitesize chunks we will explore Twitter and its potential use to support learning, teaching and research. https://su5dot.wordpress.com/

 

Library Mix and Match: hyfforddiant staff

Sut gallwch wella eich rhestrau darllen? Sut gall EndNote eich helpu? A ddylech chi ddefnyddio Twitter? Cewch ragor o wybodaeth yn Library Mix and Match.

Dewch am y diwrnod cyfan, hanner diwrnod neu gallwch ddewis sesiynau unigol pan fydd yn gyfleus i chi. Archebwch yma.

 ·         Rhestrau Darllen – Dyma’r wybodaeth ddiweddarag am waith y prosiect adnewyddu rhestrau darllen a rhai syniadau am greu rhestrau arloesol a diddorol I’ch myfyrwr. Cewch hefyd sesiwn ymarferol ar ddefnyddio iFind Reading a sut I ddigideiddio rhestra darllen er mwyn ei wneud un haws I’ch myfyrwyr ddod o hyd i ddeunyddiau a’u darllen.

·         Darganfod delweddau – golwg ar sut I ddod o hyd I ddelweddau I’w defnyddio mewn addysgu, cyflwyniadau ac ati heb dorri cyfraith hawlfraint.

·         Cyflwyniad I EndNote

·         Current awareness – fel nad ydych yn colli datblygiadau diweddar pwysig o fewn eich maes.

·         Chwlio am Gynnwys Mynediad Agored

·          Cyfarfod Twitter (yn dilyn y 5 niwrnod o Twitter)

·         Mae “5 Niwrnod o Twitter” yn gwrs ar-lein ar gyfer staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mewn tameidiau cryno bob dydd, byddwn yn archwilio Twitter a sut gellir ei ddefnyddio i ategu dysgu, addysgu ac ymchwil. https://su5dot.wordpress.com/

 

June 5th, 2019

Posted In: Library Event

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University