This year’s Swansea University Marketing Conference was held on the 24th May and in the inaugural University Marketing Awards, ISS have won the award for Marketing Team of the Year.

This is the 3rd Marketing Award the Marketing Team at ISS have won, having previously won the Higher Education category in the Welsh National Libraries Marketing Innovation Awards in 2011 and in 2012.

ISS aren’t perhaps seen by the University as an out and out marketing team, but they are heavily involved in promoting their services to staff, students and visitors.

Lori Havard, Head of Academic Support said “We are so thrilled to have won this award, in a University where there are many outstanding marketing teams across campus it is an honour that ISS has been singled out as Marketing Team of the year.”

ISS were praised for the Celebrating Swansea University Authors Project, which involves published authors from the University speaking on short videos about their books and what inspired them to write.

Chris Marshall, Strategic Marketing Officer for Swansea University said “This project is a great example of a well-executed campaign, which makes good use of technology to engage with audiences.  It is exactly this sort of marketing innovation that helps the University to engage more effectively with its stakeholders”

Lori Havard

Cynhaliwyd Cynhadledd Marchnata Prifysgol Abertawe ar 24ain Mai, ac yng ngwobrau agoriadol Marchnata’r Brifysgol mae GGS wedi ennill gwobr Tîm Marchnata y Flwyddyn.

Dyma’r 3ydd Gwobr Marchnata mae’r Tîm Marchnata yn GGS wedi’u ennill, mae nw eisioes wedi ennill categori Addysg Uwch yng ngwobrau Arloesedd Marchnata Llyfrgelloedd Cymru yn 2011 a 2012.

Effallai nid yw GGS i’w gweld gan y Brifysgol fel Tîm Marchnata, ond maint o hyd yn marchnata eu gwasanaethau i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Dywedodd Lori Havard, Pennaeth Cefnogaeth Academaidd “Rydym mor falch i ennill y wobr hon, mae’n fraint bod GGS wedi ennill Tîm Marchnata y Flwyddyn mewn Prifysgol lle mae cymaint o dîmau marchnata talentog ar draws y campws.”

Canmolwyd GGS am y Prosiect Dathlu Awduron Prifysgol Abertawe, prosiect a rhoddodd gyfle i awduron y Brifysgol creu fideos byr yn siarad am eu llyfrau ac beth wnaeth eu ysbrydoli i ysgrifennu.

Dywedodd Chris Marshall, Swyddog Strategol Marchnata Prifysgol Abertawe “Mae’r prosiect hon yn esiampl gwych o ymgyrch marchnata dda, sy’n gwneud defnydd da o ddefnyddio technoleg i rhyngweithio gyda gynulleidfa.  Dyma’r math o farchnata arloesol sy’n helpu’r Brifysgol i rhyngweithio yn fwy effeithiol a’u rhanddeiliaid.”

 

June 2nd, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Reply


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University