Singleton Park Library now has four group study rooms available for Swansea University students to use. They are located in the centre of the Study Hall on level 3 and each room can accommodate up to six people.

The rooms are bookable for a maximum period of 2 hours per day via our website and you can book a room up to two weeks in advance.

For more details contact the Information Desk in person, email customerservice@swansea.ac.uk or telephone (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Mae nawr gan Lyfrgell Parc Singleton pedwar ystafell astudio grŵp, ar gyfer defnydd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Maent wedi’u lleoli yng nghanol y Neuadd Astudio ar lefel 3, ac mae yna le ym mhob ystafell i chwech o bobl.

Gallwch archebu un cyfnod o ddwy awr y dydd trwy ein wefan ac gallwch archebu ystafell hyd at ddwy wythnos o flaen llaw.

Am rhagor o fanylion cysylltwch a’r Ddesg Wybodaeth mewn person, e-bostio customerservice@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Due to popular demand we have now opened a second bookable student group study room here in the Library.  Both rooms are equipped with a  PC and study room 1 is also equipped with a Projector and Screen.

Both rooms are bookable for a 2 hour period.  The minimum number of students using the room is two, maximum ten.

To book a 2 hour slot please contact the Information Desk with your student number. Phone 01792 295697 or email library@swansea.ac.uk

On arrival in the Library the Information Desk staff will issue a card to you which opens the door to the room, we will keep your student card in return.

Both rooms have been made available after receiving feedback from students who told us they need a place to study as a group whilst not disturbing others, as well as a place to practice presentations.

PLEASE NOTE THE ROOMS ARE ONLY AVAILABLE DURING STAFFED OPENING HOURS.

Rydym wedi agor ail Ystafell astudio i fyfyrwyr yma yn y Llyfrgell.  Mae gan y ddau ystafell gyfrifiadur ac hefyd yn ystafell astudio rhif 1 mae sgrin a taflunydd ar gael.

Mae’r ddau ystafell ar gael i’w bwcio am 2 awr ar y tro.  Y lleiafrif o fyfyrwyr sy’n cael ei defnyddio yw dau, a’r mwyafrif yw deg.

Cysylltwch a’r Ddesg Gwybodaeth gyda’ch rhif fyfyriwr i bwcio.  Ffoniwch 01792 295697 new ebostiwch library@swansea.ac.uk

Fe fydd y cerdyn sy’n agor y drws i’r ystafell astudio ar gael wrth staff y Ddesg Gwybodaeth, ac fe fyddent yn cadw eich cerdyn myfyriwr yn ei lle.

Rydym wedi creu yr ystafelloedd astudio hyn ar ol cael adborth gan myfyrwyr yn dweud wrthym bod angen lle arnynt i astudio mewn grwp ac i ymarfer cyflwyniadau.

FE FYDD YR YSTAFELLOEDD DIM OND AR GAEL YN YSTOD ORIAU LLE MAE STAFF YN GWEITHIO.

 

January 9th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University