Gwerddon yw cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Mae rhifyn 13 yn rhifyn arbennig sy’n canolbwyntio ar erthyglau yn y Gwyddorau caled.  Mae cynnwys y rhifyn yn deillio o bapurau a gyflwynwyd mewn cynhadledd wedi ei noddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2012 dan y teitl ‘Planed Gyfnewidiol’.  Mae’r erthyglau a gyhoeddir wedi eu hysgrifennu gan Dr Paula Roberts (Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor), Dr Tegwyn Harris, Dr Rhian Meara (Prifysgol Glasgow) a Dr Sharon Huws (Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth). Gellir darllen yr erthyglau, ynghyd â holl rifynnau’r gorffennol, yn www.gwerddon.org.

Gwerddon is the Welsh language research journal of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Issue 13 is a special issue on the theme of Science, with papers collated from the Coleg Cymraeg Cenedlaethol conference held in June 2012 entitled ‘The changing planet.’  Articles in this special issue have been written by Dr Paula Roberts (Coleg Cymraeg Cenedlaethol and Bangor University), Dr Tegwyn Harris, Dr Rhian Meara (Glasgow University) and Dr Sharon Huws (Coleg Cymraeg Cenedlaethol and Aberystwyth University). The articles are all available to read online at www.gwerddon.org

March 1st, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University