Ask a Librarian, our new live chat service, makes contacting your subject librarians even easier.  Your Librarians can help you with subject support for your research and assignments. We are available via live chat from Monday to Friday 9am – 5pm.Find the Ask a Librarian service on your Library Guides pages – libguides.swansea.ac.uk
Got a question? Just ask!

March 1st, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Holi Llyfrgellydd yw ein gwasanaeth newydd sy’n gwneud cysylltu â’ch llyfrgellwyr pwnc yn haws nag erioed. Gall eich Llyfrgellwyr eich cynorthwyo gyda chymorth pwnc ar gyfer eich ymchwil ac aseiniadau. Bydd ar gael drwy ein sgwrs fyw rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener 9yb– 5yp.Gallwch ganfod y gwasanaeth Holi Llyfrgellydd ar eich tudalennau Canllawiau Llyfrgell – libguides.swansea.ac.uk
Cwestiwn? Holwch!

March 1st, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University