Singleton Park Library now has four group study rooms available for Swansea University students to use. They are located in the centre of the Study Hall on level 3 and each room can accommodate up to six people.

The rooms are bookable for a maximum period of 2 hours per day via our website and you can book a room up to two weeks in advance.

For more details contact the Information Desk in person, email customerservice@swansea.ac.uk or telephone (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Mae nawr gan Lyfrgell Parc Singleton pedwar ystafell astudio grŵp, ar gyfer defnydd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Maent wedi’u lleoli yng nghanol y Neuadd Astudio ar lefel 3, ac mae yna le ym mhob ystafell i chwech o bobl.

Gallwch archebu un cyfnod o ddwy awr y dydd trwy ein wefan ac gallwch archebu ystafell hyd at ddwy wythnos o flaen llaw.

Am rhagor o fanylion cysylltwch a’r Ddesg Wybodaeth mewn person, e-bostio customerservice@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Extra study space has been made available during the examination period.  These areas are silent study areas for exam preparation, so please respect others in the room by being quiet. Please click here to view Singleton Park Campus full list.

 
Mae mannau astudio ychwanegol wedi eu creu ar gyfer y cyfnod arholiadau.  Mannau astudio tawel yw rhein i baratoi ar gyfer eich arholiadau, felly dangoswch barch i eraill a cadwch yn dawel yn y mannau astudio.  Cliciwch y ddolen hon i gweld y rhestr llawn ar gyfer Campws Parc Singleton

January 3rd, 2016

Posted In: Uncategorized

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University