Mae peiriannau amlbwrpas yn y llyfrgell i argraffu, copïo a sganio:

  • Llyfrgell y Bae

 

Mae’r argraffwyr/llungopiwyr yn yr ardal argraffu yn y brif neuadd astudio, ychydig ar ôl y ddesg wybodaeth, ar y chwith.

  • Llyfrgell Parc Singleton

 

Mae’r argraffwyr/llungopiwyr ar lefel 3, yn yr ardal argraffu yn y brif neuadd astudio.

  • Llyfrgell Glowyr De Cymru

 

Mae argraffydd/llungopïwr yn ardal y dderbynfa ac un ar y llawr cyntaf yn yr ystafell TG.

  • Campws Parc Dewi Sant

 

Mae argraffydd/llungopïwr yn y llyfrgell.

Sut i ddefnyddio gwasanaeth argraffu’r llyfrgell

Mae gennym fideo byr i ddangos i chi sut i ddefnyddio’r argraffwyr/llungopiwyr. Hefyd, mae ein tudalen we Argraffu, Copïo, Sganio yn cynnwys cyfarwyddiadau am sut i gofrestru’ch cerdyn adnabod i ddefnyddio’r argraffwyr/llungopiwyr, sut i ddefnyddio’r peiriannau ac argraffu o’ch dyfais eich hun.

Cost

Does dim tâl am sganio, ond codir tâl am argraffu neu lungopïo yn y llyfrgell. Darllenwch ein tudalen we Argraffu, Copïo, Sganio i gael gwybodaeth am brisiau.

Ychwanegu arian at eich cyfrif argraffu/llungopïo

Mae gennym system talu ar-lein i ychwanegu credyd argraffu at eich cyfrif. Mae cyfarwyddiadau yn ein canllaw i daliadau argraffu ar-lein.

 

October 8th, 2019

Posted In: Uncategorized

 

There are multi-function machines in the library to print, copy and scan:

  • Bay Library

 

The printers/photocopiers are in the print zone in the main study hall, just past the information desk to the left.‌

  • Singleton Park Library

 

The printers/photocopiers are on level 3, located in the printing zone situated within the main study hall.

  • South Wales Miners’ Library

 

There is a printer / photocopier in the reception area and on in the first floor IT room.

  • St. David’s Park (SDP) Campus

 

There is a printer / photocopier in the library.

How to use the library printing service

We have a short video to show you how to use the printers/photocopiers. Our Print, Copy, Scan webpage also has instructions on how to register your ID card to use the printers/photocopiers, how to use the machines and printing from your own device.

Cost

It is free to scan, but there is a charge to print or photocopy in the library. See our Print, Copy, Scan webpage for price information.

Adding money to your print / photocopy account

We have an online payment system to add printing credit to your account. Find instructions in our online printing payments guide.

 

October 8th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University