The library has been working with the Students’ Union to ensure our collections reflect the diversity of our community. Earlier this year we gave students the opportunity to recommend books that we should add to library stock. As a result we have ordered numerous new books that will be available to borrow soon. Travis Brown former Student Unions’ BME Officer said

Swansea University has embarked on the opportunity to expand the horizon on the knowledge of different cultures within the university. After working with the student union and libraries, I am proud to state that a new collection of books will be available in the libraries, providing a greater source of information for the students to educate themselves.”

Selection of books that have been order as a result of student suggestions

Here is the full list of books that we have ordered.

If you would like to recommend a book to the library complete this online form.

October 24th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae’r Llyfrgell wedi bod yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod ein casgliadau’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymuned. Yn gynharach eleni, rhoddwyd cyfle i fyfyrwyr argymell llyfrau y dylem ni eu hychwanegu at stoc y llyfrgell. O ganlyniad, rydym ni wedi archebu nifer o lyfrau newydd a fydd ar gael i’w benthyg cyn hir. Meddai cyn Swyddog BME Undeb y Myfyrwyr, Travis Brown:

Mae Prifysgol Abertawe wedi manteisio ar y cyfle i ehangu gorwelion gwybodaeth am ddiwylliannau gwahanol yn y Brifysgol. Ar ôl gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a’r llyfrgelloedd, rwy’n falch o ddweud y bydd casgliad newydd o lyfrau yn y llyfrgelloedd, a fydd yn cynnig ffynhonnell well o wybodaeth i fyfyrwyr er mwyn iddynt eu haddysgu eu hunain.llyfrau a archebwyd gennymDyma restr o’r llyfrau a archebwyd gennym.

Os hoffech chi argymell llyfr i’r llyfrgell, cwblhewch y ffurflen hon ar-lein.

October 24th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University