The university has shared the following information about out of hours study space at Bay Campus:

Out of Hours Study Spaces – Bay Campus

In response to your feedback telling us you need more study space at the Bay Campus and following analysis of our space usage data, we’ll be making the following spaces available to you for out of hours study this year*.

Out of Hours Alternative Study Spaces:

Building Rooms Available for Study Out of Hours Dates Available for out of hours study Opening Times
School of Management ·         Base (026)

·         PC Labs (128, 117 109)

·         From 4th November 2019 to 12th December 2019

·         From 6th January 2020 to 2nd April 2020

·         From 27th April 2020 to 4 June 2020

·         6pm to 11pm, Monday to Thursday

·         1pm to 8pm Saturday

·         1pm to 11pm Sunday

Engineering Central

 

 

·         Base (A006)

·         PC Labs (A019, C101)

 

*These spaces are in addition to the library which remains open 24/7

You need to use your student ID card to access these areas out of hours via the front door. Don’t forget to update your card at any card access point:

 • ESRI – Outside Main Entrance
 • Tower Information Centre (TIC) – Outside Main Entrance
 • Engineering Central – South Street, Outside B003
 • School of Management – Outside Rear Entrance, South Side (under external stairs)
 • Computational Foundry – Rear Access Door
 • Library – Main Entrance Door

The Core

The Core has been refurbished and now offers a warm and inviting space for you to eat, meet and relax in. It’s now open for general use every day out of hours from 5pm to 11pm during the following periods*:

 • 30th September 2019 to 12th December 2019
 • 6th January 2020 to 2nd April 2020
 • 27th April 2020 to 7th May 2020

*Please note the catering hours are from 8am to 7pm Monday to Friday.

Are you looking for space for your society activities?

Society spaces are available in School of Management and in the Core.

To book society space contact societiesteam@swansea-societies.co.uk.

Visit the library webpages for more information about alternative study spaces: www.swansea.ac.uk/library/alternative-study-spaces.

October 28th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae’r Brifysgol wedi rhannu’r wybodaeth ganlynol am le astudio y tu allan i oriau arferol ar Gampws y Bae:

Lleoedd Astudio y Tu Allan i Oriau Addysgu – Campws y Bae

I ymateb i’ch adborth a ddywedodd wrthym fod angen mwy o fannau astudio arnoch ar Gampws y Bae, ac yn dilyn dadansoddiad o’n data am ddefnyddio lle, byddwn yn darparu’r lleoedd canlynol i chi at ddiben astudio y tu allan i oriau addysgu eleni*.

Mannau Ychwanegol i Astudio y Tu Allan i Oriau Addysgu:

 

Adeilad Ystafelloedd sydd ar gael ar gyfer Astudio y Tu Allan i Oriau Dyddiadau sydd ar gael ar gyfer Astudio y Tu Allan i Oriau Oriau Agor
Yr Ysgol Reolaeth ·         Base (026)

·         Labordai Cyfrifiaduron (128, 117, 109)

·         O 4ydd Tachwedd 2019 tan 12fed Rhagfyr 2019

·         O 6ed Ionawr 2020 tan 2il Ebrill 2020

·         O 27ain Ebrill 2020 tan 4ydd Mehefin 2020

·         6yp tan 11yh, nos Lun i nos Iau

·         1yp tan 8yh, dydd Sadwrn

·         1yp tan 11yh, dydd Sul

Adeilad Canolog Peirianneg

 

 

·         Base (A006)

·         Labordai Cyfrifiaduron (A019, C101)

 

*Mae’r lleoedd hyn yn ychwanegol at y llyfrgell sydd ar agor 24/7 o hyd

Bydd rhaid i chi ddefnyddio’ch cerdyn adnabod myfyriwr i gael mynediad i’r ardaloedd hyn drwy’r drws blaen y tu allan i oriau addysgu. Cofiwch ddiweddaru’ch cerdyn gan ddefnyddio un o’r pwyntiau mynediad cerdyn canlynol:

 • ESRI – Y tu allan i’r brif fynedfa
 • Canolfan Wybodaeth y Tŵr – y tu allan i’r brif fynedfa
 • Adeilad Canolog Peirianneg, Stryd y De, y tu allan i B003
 • Yr Ysgol Reolaeth – y tu allan i’r fynedfa gefn, ochr ddeheuol (o dan y grisiau allanol)
 • Y Ffowndri Gyfrifiadol – drws mynediad y cefn
 • Y Llyfrgell – drws y brif fynedfa

The Core

Mae’r Core wedi cael ei weddnewid a bellach mae’n cynnig amgylchedd cartrefol a chroesawgar i chi fwyta, cwrdd ac ymlacio ynddo. Mae ar agor bellach at ddibenion cyffredinol bob dydd y tu allan i oriau, rhwng 5yp ac 11yh yn ystod y cyfnodau canlynol*:

 • 30ain Medi 2019 tan 12fed Rhagfyr 2019
 • 6ed Ionawr 2020 tan 2il Ebrill 2020
 • 27ain Ebrill 2020 tan 7fed Mai 2020

*Mae gwasanaeth arlwyo ar gael rhwng 8yb a 7yh o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ydych chi’n chwilio am le i gynnal gweithgareddau’ch cymdeithas?

Mae lleoedd i gymdeithasau ar gael yn yr Ysgol Reolaeth ac yn The Core.

I neilltuo lle ar gyfer eich cymdeithas, e-bostiwch societiesteam@swansea-societies.co.uk

Ewch i dudalennau gwe’r llyfrgell am ragor o wybodaeth am leoedd astudio ychwanegol: https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/mannau-astudio-eraill/

October 28th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University