The Centre for Academic Success (CAS) and the Library are running Writing Week at Bay and Singleton Park campuses next week. Develop your academic and professional writing with drop-in workshops and writing clinics throughout the week.

 • Attend 3 sessions during the week and receive a £5 Campus Catering voucher (with stamp card).
 • Attend any session and get entered into a daily prize draw for a £5 Fulton Outfitters voucher.

Sessions include:

 • Top 10 proofreading tips
 • Referencing clinics
 • Avoiding plagiarism
 • Personal branding
 • Creative writing
 • How to write a literature review
 • How to paraphrase
 • Scientific writing
 • Writing introductions and conclusions
 • Writing mindset

Come along to as many sessions as you like – no need to book!

Writing Week graphic

October 29th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae’r Ganolfan Llwyddiant Academaidd (CAS) ac y Llyfrgell yn cynnal Wythnos Ysgrifennu ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton yr wythnos nesaf. Datblygwch eich ysgrifennu academaidd a phroffesiynol gyda gweithdai galw heibio a chlinigau ysgrifennu drwy gydol yr wythnos.

 • Os ydych chi’n mynychu 3 sesiwn, byddwch yn derbyn taleb Campus Catering gwerth £5 (gyda cherdyn stamp).
 • Os ydych chi’n mynychu unrhyw sesiwn, cewch eich cofrestru ar gyfer cystadlaethau dyddiol i ennill taleb gwerth £5 yn Outfitters yn Fulton.

Mae’r sesiynau’n cynnwys:

 • Y 10 cyngor darllen proflenni uchaf
 • Mae clinigau cyfeiriadu
 • Beth yw llên-ladrad? A sut i’w osgoi
 • Brandio personol
 • Ysgrifennu creadigol
 • Sut i ysgrifennu adolygiad o lenyddiaeth
 • Sut i aralleirio
 • Ysgrifennu gwyddonol
 • Ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau
 • Ysgrifennu meddylfryd

Dewch draw I gynifer o sesiynau ag y mynnwch – does dim angem archebu!

October 29th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University