Learn Information Skills for Success.
This one-day workshop to learn about the information tools that can help you to market yourself and achieve the best impact for your research.

  • Researcher Identity – Tools to maximise citations and impact.
  • Open Access – Make your research more accessible. Learn about Article Processing Charges and how to comply with funder requirements.
  • Research Funding– Search for funding using Research Professional & PIVOT.
  • Social Media –Raise your research profile and build your impact.

Buffet lunch will be provided. Booking is essential as places are limited.

When: 5th December 2013
Time: 9.30am to 3.30pm
Where: Training Room 3 (Library)

Book Now!

This is event is being run by ISS in conjunction with DRI, APECS, SURF and is sponsored by a grant from the Welsh Government.

 

Dysgwch Sgiliau Gwybodaeth er mwyn Llwyddo.
Gweithdy undydd i ddysgu am yr offer gwybodaeth a all eich helpu i’ch marchnata’ch hunain a chael yr effaith orau gyda’ch ymchwil.

  • Adnabyddiaeth yr Ymchwilydd – Offer i uchafu dyfyniadau ac effaith.
  • Mynediad Agored – Gwneud eich ymchwil yn fwy hygyrch. Dysgu am Daliadau Prosesu Erthyglau a sut i gydymffurfio â gofynion yr arianwyr.
  • Ariannu Ymchwil– Chwilio am gyllid gan ddefnyddio Research Professional a PIVOT.
  • Cyfryngau Cymdeithasol –Codi’ch proffil ymchwil ac adeiladu eich effaith.

Darperir cinio bwffe. Mae archebu lle yn hanfodol gan fod nifer y llefydd yn gyfyngedig.

Pryd: 5 Rhagfyr 2013
Amser: 9.30am tan 3.30pm
Ble: Ystafell Hyfforddi 3 (Llyfrgell)

Archebwch nawr!

Trefnir y digwyddiad hwn gan Wasanaethau Gwybodaeth a Systemau, ar y cyd â’r Adran Ymchwil ac Arloesi, y Ganolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe, a Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe; ac fe’i noddir gan grant oddi wrth Lywodraeth Cymru.

 

November 18th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University