Join us for “5 Days of Twitter”, 16-20th November 2015

Learn to use Twitter from scratch: how to develop a professional network and join in the conversation in 5 days!

“5 Days of Twitter” is an open online course for staff and students at Swansea University. It will explore Twitter and its potential use to support teaching, learning and research in small, bitesize chunks. During each of the 5 days, a daily post will guide you through a small aspect of Twitter and offer some suggestions how each feature can be helpful to a professional in Higher Education, allowing you to learn all about Twitter from the comfort of your own home or office.

Find out more & sign up here: http://su5dot.wordpress.com


Ymunwch â ni am “5 Niwrnod o Twitter”, 16-20 Tachwedd 2015

Dysgwch sut i ddefnyddio Twitter o’r dechrau: sut i ddatblygu rhwydwaith proffesiynol ac ymuno â’r sgwrs mewn 5 niwrnod!

Mae “5 Niwrnod o Twitter” yn gwrs agored ar-lein i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd yn archwilio Twitter a photensial ei ddefnyddio i gefnogi addysgu, dysgu ac ymchwil un cam ar y tro. Ar bob un o’r deng niwrnod bydd neges ddyddiol yn eich arwain drwy agwedd fach ar Twitter ac yn cynnig awgrymiadau ar sut y gall pob agwedd fod yn ddefnyddiol i weithiwr proffesiynol mewn addysg uwch, gan ganiatáu i chi ddysgu popeth am Twitter yng nghysur eich cartref neu’ch swyddfa.

Dysgwch fwy a chofrestrwch yma: http://su5dot.wordpress.com

November 11th, 2015

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University