Mae mis Chwefror yn Fis Hanes LGBT ac i ymuno â’r dathliadau rydym am dynnu eich sylw at rywfaint o eitemau o’n casgliadau…

Ffuglen

Mae gennym nifer o weithiau ffuglen sy’n ymwneud â materion LGBT ar draws ein llyfrgelloedd.

Mae “Welsh Boys Too” a ysgrifennwyd gan yr awdur Stonewall arobryn o Gymru, John Sam Jones yn gasgliad o wyth stori fer sy’n myfyrio ar sut y daeth Cymry o bob oed, eu perthnasau a’u cyfeillion i delerau gyda bod yn hoyw. Hefyd mae gennym “Fishboys of Vernazza” gan yr un awdur.

Caiff y themâu crefydd a chariad un rhyw eu harchwilio yn “Oranges are not the only fruit” sef nofel rhannol fywgraffiadol am droi’n oedolyn gan Jeanette Winterson. Mae gennym nifer o nofelau eraill gan yr un awdur gan gynnwys “The world and other places”. Dewch o hyd iddynt ar lefel 1 Adain y Gorllewin yn Llyfrgell Parc Singleton yn PR6073.I558.

Mae gwaith gan awduron eraill sy’n ysgrifennu am themâu LGBT sydd wedi’i gadw yn Llyfrgell Parc Singleton yn cynnwys nofelau Sarah Waters yn PR6073.A828 gan gynnwys “Tipping the velvet” a “The night watch”. Mae gwaith Alice Walker gan gynnwys “The Color Purple” yn PS3573.A425.  Dewch o hyd i nofel Alan Hollinghurst sef “The line of beauty” yn PR6058.O4515 L56 2004.

Hanes

Ymhlith y llyfrau sydd wedi’u cadw yn Llyfrgell Parc Singleton sy’n ymwneud â’r thema hanes LGBT mae “The rise of a gay and lesbian movement” gan Barry D Adam yn HQ76.5 ADA, “Not a passing phase: reclaiming lesbians in history 1840-1985” gan Lesbian History Group yn HQ75.5 LES a “Transgender warriors : making history from Joan of Arc to Dennis Rodman” gan Leslie Feinberg yn HQ77.9 .F44 1996.

e-lyfrau

Mae hefyd gennym e-lyfrau sy’n ymwneud â themâu LGBT gan gynnwys “Transgender voices beyond women and men” gan Lori B Girshick a “Gay and lesbian elders history, law, and identity politics in the United States” gan Nancy J Knauer.

DVDs

Cewch ddod o hyd i ddetholiad i DVDs gan gynnwys ffilmiau a chyfresi teledu sy’n ymwneud â themau LGBT yn ein llyfrgelloedd. Mae’n rhain yn cynnwys “Pride”, “Brokeback Mountain” a “My beautiful laundrette”.

Cyfnodolion

Mae’r cyfnodolion ar-lein sy’n ymwneud â themâu LGBT y mae gennym fynediad atynt yn cynnwys “Gay Community News”, “Gay and Lesbian Review Worldwide” a “Transgender Studies Quarterly”. Mae’r cyfnodolion print sydd gennym yn ein llyfrgelloedd yn cynnwys “GLQ: a journal of lesbian and gay studies” a chewch ddod o hyd iddo yn HQ1.G46 yn Llyfrgell Parc Singleton.

Cewch fanylion am ddarllen pellach ar y rhestr ddarllen LGBT rydym wedi’i llunio. Ar yr ochr dde gwelwch fod modd gosod hidlwyr e.e. gallwch gyfyngu eich canlyniadau i ffuglen, hanes, ffilmiau, cyfresi teledu ayyb.  Os nad yw’r llyfr rydych ei eisiau ar gael yn y llyfrgell ar eich campws, gallwch fewngofnodi i iFind i wneud cais i’w anfon atoch. Detholiad yn unig yw hwn o’r adnoddau sydd gennym i’w cynnig. Mae rhagor ar gael drwy chwilio iFind neu drwy bori silffoedd y llyfrgelloedd. Gofynnwch i’r staff wrth y ddesg wybodaeth os oes angen cymorth arnoch chi o ran eich chwiliad neu gallwch anfon e-bost i library@abertawe.ac.uk

January 31st, 2017

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University