Mae llyfrau’n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer eich astudiaethau Prifysgol. Gwerslyfrau yn aml yw’r ffynhonnell allweddol o wybodaeth gefndir a damcaniaethau pwysig ar gyfer eich pwnc. Mae’r llyfrgell yn darparu mynediad i lawer o lyfrau print ac e-lyfrau. 

 

Rhestrau darllen 

Mae gan bob modiwl restr ddarllen. Gallwch ddod o hyd i’r hyn sydd ar eich rhestr ddarllen yn MyStudies. Bydd eich rhestr ddarllen fel arfer yn rhestru darllen hanfodol ac argymelledig neu ddarllen cefndir. 

 

Mae’r rhestrau darllen yn gysylltiedig â’r llyfrgell fel y gallwch ganfod sut i gael gafael ar unrhyw lyfrau ar eich rhestr. 

 

Mynd y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen 

Y ffordd orau o ddysgu am y llyfrau sydd gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe yw trwy ddefnyddio iFind. 

 

Gallwch gyrchu iFind o Wedudalen y llyfrgell neu trwy fynd yn uniongyrchol i ifind.swan.ac.uk . 

 

Polisi Benthyca 

Gallwch fenthyg llyfr o’r llyfrgell a bydd y benthyciad yn adnewyddu’n awtomatig nes ichi ei ddychwelyd neu nes i fyfyriwr arall ofyn amdano. Os bydd unigolyn arall yn gofyn am y llyfr, byddwch yn derbyn e-bost gan y Lyfrgell. Bydd gennych saith niwrnod i’w ddychwelyd i’r llyfrgell heb gael unrhyw ddirwyon. 

 

Mae’n bwysig iawn ichi ofyn am y llyfrau rydych chi eu heisiau os ydyn nhw ar fenthyg.

 

Beth os nad oes gan y llyfrgell y llyfr 

Os na allwch ddod o hyd i’r llyfr ar iFind efallai na fydd y Llyfrgell yn berchen ar gopi. Os yw’r llyfr rydych chi’n chwilio amdano ar restr ddarllen, rhowch wybod i’r llyfrgell fel y gallwn ei brynu. Gallwch wneud hyn yn bersonol, dros y ffôn neu e-bost, neu trwy ddefnyddio’r ffurflen awgrymu llyfr ar-lein hwn. 

October 9th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University