Mae’r Brifysgol wedi rhannu’r wybodaeth ganlynol am le astudio y tu allan i oriau arferol ar Gampws y Bae:

Lleoedd Astudio y Tu Allan i Oriau Addysgu – Campws y Bae

I ymateb i’ch adborth a ddywedodd wrthym fod angen mwy o fannau astudio arnoch ar Gampws y Bae, ac yn dilyn dadansoddiad o’n data am ddefnyddio lle, byddwn yn darparu’r lleoedd canlynol i chi at ddiben astudio y tu allan i oriau addysgu eleni*.

Mannau Ychwanegol i Astudio y Tu Allan i Oriau Addysgu:

 

Adeilad Ystafelloedd sydd ar gael ar gyfer Astudio y Tu Allan i Oriau Dyddiadau sydd ar gael ar gyfer Astudio y Tu Allan i Oriau Oriau Agor
Yr Ysgol Reolaeth ·         Base (026)

·         Labordai Cyfrifiaduron (128, 117, 109)

·         O 4ydd Tachwedd 2019 tan 12fed Rhagfyr 2019

·         O 6ed Ionawr 2020 tan 2il Ebrill 2020

·         O 27ain Ebrill 2020 tan 4ydd Mehefin 2020

·         6yp tan 11yh, nos Lun i nos Iau

·         1yp tan 8yh, dydd Sadwrn

·         1yp tan 11yh, dydd Sul

Adeilad Canolog Peirianneg

 

 

·         Base (A006)

·         Labordai Cyfrifiaduron (A019, C101)

 

*Mae’r lleoedd hyn yn ychwanegol at y llyfrgell sydd ar agor 24/7 o hyd

Bydd rhaid i chi ddefnyddio’ch cerdyn adnabod myfyriwr i gael mynediad i’r ardaloedd hyn drwy’r drws blaen y tu allan i oriau addysgu. Cofiwch ddiweddaru’ch cerdyn gan ddefnyddio un o’r pwyntiau mynediad cerdyn canlynol:

  • ESRI – Y tu allan i’r brif fynedfa
  • Canolfan Wybodaeth y Tŵr – y tu allan i’r brif fynedfa
  • Adeilad Canolog Peirianneg, Stryd y De, y tu allan i B003
  • Yr Ysgol Reolaeth – y tu allan i’r fynedfa gefn, ochr ddeheuol (o dan y grisiau allanol)
  • Y Ffowndri Gyfrifiadol – drws mynediad y cefn
  • Y Llyfrgell – drws y brif fynedfa

The Core

Mae’r Core wedi cael ei weddnewid a bellach mae’n cynnig amgylchedd cartrefol a chroesawgar i chi fwyta, cwrdd ac ymlacio ynddo. Mae ar agor bellach at ddibenion cyffredinol bob dydd y tu allan i oriau, rhwng 5yp ac 11yh yn ystod y cyfnodau canlynol*:

  • 30ain Medi 2019 tan 12fed Rhagfyr 2019
  • 6ed Ionawr 2020 tan 2il Ebrill 2020
  • 27ain Ebrill 2020 tan 7fed Mai 2020

*Mae gwasanaeth arlwyo ar gael rhwng 8yb a 7yh o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ydych chi’n chwilio am le i gynnal gweithgareddau’ch cymdeithas?

Mae lleoedd i gymdeithasau ar gael yn yr Ysgol Reolaeth ac yn The Core.

I neilltuo lle ar gyfer eich cymdeithas, e-bostiwch societiesteam@swansea-societies.co.uk

Ewch i dudalennau gwe’r llyfrgell am ragor o wybodaeth am leoedd astudio ychwanegol: https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/mannau-astudio-eraill/

October 28th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University