Mae’r Ganolfan Llwyddiant Academaidd (CAS) ac y Llyfrgell yn cynnal Wythnos Ysgrifennu ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton yr wythnos nesaf. Datblygwch eich ysgrifennu academaidd a phroffesiynol gyda gweithdai galw heibio a chlinigau ysgrifennu drwy gydol yr wythnos.

 • Os ydych chi’n mynychu 3 sesiwn, byddwch yn derbyn taleb Campus Catering gwerth £5 (gyda cherdyn stamp).
 • Os ydych chi’n mynychu unrhyw sesiwn, cewch eich cofrestru ar gyfer cystadlaethau dyddiol i ennill taleb gwerth £5 yn Outfitters yn Fulton.

Mae’r sesiynau’n cynnwys:

 • Y 10 cyngor darllen proflenni uchaf
 • Mae clinigau cyfeiriadu
 • Beth yw llên-ladrad? A sut i’w osgoi
 • Brandio personol
 • Ysgrifennu creadigol
 • Sut i ysgrifennu adolygiad o lenyddiaeth
 • Sut i aralleirio
 • Ysgrifennu gwyddonol
 • Ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau
 • Ysgrifennu meddylfryd

Dewch draw I gynifer o sesiynau ag y mynnwch – does dim angem archebu!

October 29th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University