Today is World Autism Awareness Day. This year’s theme is ‘assistive technologies, active participation’. Affordable assistive technologies are essential for many people on the autistic spectrum. It can reduce or eliminate the barriers to their equal participation with others. At Swansea University, there is a suite of assistive technology tools available on all campus PCs. These tools are available to all staff and students and can help everyone’s productivity.

It’s also Autism Awareness Week and Autism Awareness Month. Follow our colleagues in the Centre for Academic Success on Twitter and on Facebook for further links and information this month.

A PC Room full of PCs. They are all on and showing the blue login screen.

April 2nd, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Thema eleni yw ‘technolegau cynorthwyol, cyfranogiad gweithredol’. Mae technolegau cynorthwyol fforddiadwy yn hanfodol i nifer o bobl ar y sbectrwm awtistiaeth. Gallant leihau neu gael gwared ar y rhwystrau sy’n eu hatal rhag cyfranogiad cyfartal ag eraill. Ym Mhrifysgol Abertawe, mae cyfres o offer technoleg cynorthwyol ar gael ar holl gyfrifiaduron y campws. Mae’r offer hyn ar gael i’r holl staff a myfyrwyr a gallant helpu cynhyrchiant pawb.

Mae hi hefyd yn Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth a Mis Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Dilynwch ein cydweithwyr yn y Ganolfan Llwyddiant Academaidd ar Twitter ac ar Facebook am ragor o ddolenni a gwybodaeth y mis hwn.

A PC Room full of PCs. They are all on and showing the blue login screen.

April 2nd, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University