Did you miss your library induction? Did you go, but can’t remember much about it? 5 Days of Library is here to help! It’s a short online programme to help you make the most of the library. From Monday 12th November till Friday 16th November, we’ll cover:

  • Library hacks
  • Finding and borrowing a book
  • Finding ebooks
  • Finding journal articles
  • Finding specialist information in databases

Sign up to our blog at issnews.swan.ac.uk to receive a new post every day next week. You can also follow us on Twitter and Instagram with the hashtag #su5dol.

5 Days of Library is part of the Assignment Survive and Thrive campaign. Look out for your subject librarians in the library next week – we’ll be talking to you about the support we can offer with referencing and researching for your assignments.

November 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags:

A wnaethoch chi fethu cwrs sefydlu’r llyfrgell? Neu a wnaethoch chi fynychu ond eich bod yn cael trafferth cofio’r manylion? Mae 5 Diwrnod Llyfrgell yma i’ch cynorthwyo! Dyma raglen fer ar-lein i’ch cynorthwyo i wneud y mwyaf o’r llyfrgell. Rhwng dydd Llun 12 Tachwedd a dydd Gwener 16 Tachwedd, byddwn yn trafod

  • Triciau’r llyfrgell
  • Darganfod a benthyca llyfr
  • Darganfod elyfrau
  • Darganfod erthyglau o gyfnodolion
  • Darganfod gwybodaeth arbenigol mewn cronfa ddata

Cofrestrwch ar gyfer ein blog issnews.swan.ac.uk er mwyn derbyn neges newydd bob dydd o’r wythnos. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter ac Instagram gyda’r hashnod #su5dol.

Mae 5 Diwrnod Llyfrgell yn rhan o ymgyrch Goroesi a Chymell Aseiniadau. Edrychwch am lyfrgellwyr eich pwnc yn y llyfrgell yr wythnos nesaf – byddwn yn sgwrsio gyda chi am y gefnogaeth allwn ni ei chynnig gyda chyfeirio ac ymchwilio ar gyfer eich aseiniadau.

November 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags:


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University