Swansea Graduates Reunite

In the run-up to National Reunion Week commencing on the 10th September, the Alumni Association were delighted to welcome back Swansea alumni for two reunions.

The first was held on Thursday 6th September at Sketty Hall for alumni who graduated between 1933 and 1960, with fifty people attending the lunch. Ahead of the reunion, a number of alumni returned to campus for a tour and a visit to the Richard Burton Archives. At the Archives, the alumni had the chance to browse through a number of photographs and publications including RAG magazines and student newspapers dating from the 1940s to 1960s. They also had the opportunity to talk to current students who had studied the history of the Students Union as part of their History degree.

The second reunion was held on Saturday 8th September for a group of graduates from 1967. 2012 marked their 45th year since graduating, and the group of 36 consisted mostly of Engineering alumni, as well as History, Psychology and English. The group were welcomed on campus in the afternoon to see how the University has developed and changed over the last 45 years, as well as a visit to the Richard Burton Archives.

 

Aduniad Graddedigion Abertawe

Yn y cyfnod yn arwain at yr Wythnos Aduno Genedlaethol, a ddechreuodd ar 10 Medi, roedd y Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr yn falch o gael croesawu cyn-fyfyrwyr Abertawe i ddau aduniad.

Cynhaliwyd yr aduniad cyntaf ddydd Iau 6ed Medi yn Neuadd Sgeti ar gyfer cyn-fyfyrwyr a raddiodd rhwng 1933 a 1960, a daeth hanner cant o bobl i’r cinio. Cyn yr aduniad, daeth nifer o gyn-fyfyrwyr yn ôl i’r campws am daith o’i gwmpas ac am ymweld ag Archif Richard Burton. Yn yr Archif, cafodd y cyn-fyfyrwyr gyfle i bori trwy nifer o ffotograffau a chyhoeddiadau, gan gynnwys cylchgronau RAG a phapurau newydd y myfyrwyr o’r cyfnod rhwng y 1940au a’r 1960au. Hefyd, cawsant gyfle i siarad â myfyrwyr presennol oedd wedi astudio hanes Undeb y Myfyrwyr fel rhan o’u gradd Hanes.

Cynhaliwyd yr ail aduniad ddydd Sadwrn 8 Medi gan grŵp o raddedigion o 1967. 2012 oedd y 45ain blwyddyn ers iddynt raddio, a chyn-fyfyrwyr Peirianneg oedd y rhan fwyaf o’r 36 a ddaeth, er yr oedd graddedigion Hanes, Seicoleg, a Saesneg yn bresennol hefyd. Croesawyd y grŵp i’r campws yn y prynhawn i weld sut mae’r Brifysgol wedi datblygu dros y 45 blynedd ddiwethaf, a bu iddynt ymweld ag Archif Richard Burton hefyd.

September 20th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Reply


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University