Powering the World: Looking at Welsh Industry Through Archives

A touring exhibition showing Wales’ industrial past is making its way around the country and has been picked up by the BBC. The exhibition was launched last year as part a project hosted by Swansea University and promotes the use of business archives for a surprising variety of research. If you’re interested in finding out about some of the business records held in the Archives on campus see the web guides compiled by Swansea University students.

 

Gyrru’r Byd: Ystyried Diwydiant Cymru Trwy Archifau

Mae arddangosfa deithiol sy’n dangos gorffennol diwydiannol Cymru’n crwydro’r wlad, ac wedi denu sylw’r BBC. Lansiwyd yr arddangosfa y llynedd yn rhan o brosiect a arweinir gan Brifysgol Abertawe.  Mae’n hyrwyddo defnyddio archifau busnes at ddibenion ymchwil annisgwyl o amrywiol. Os oes gennych ddiddordeb, ac eisiau gwybod rhagor am rai o’r cofnodion busnes a gedwir yn yr Archifau ar y campws, darllenwch y canllawiau i’r we a luniwyd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe.

 

October 8th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Reply


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University