Your local public library are running a great competition during July. Tell them about your favourite summer read for the chance to WIN a Kobo Glo e-reader!

Welsh libraries are giving you the chance to win a Kobo Glo E-reader, just tell them, in 100 words or less, about your favourite summer holiday book.

All libraries in Wales are now offering e-books for free and there are over 6000 books available to download – fiction titles, biographies and real life stories, children’s books, and a range of business and reference books on subjects from computing to the arts.

Welsh Libraries offer FREE e-books which you can lend for up to 3 weeks at a time.
The e-books service even allows you to reserve an e-book if it is unavailable and, if you provide an email address, you will be alerted as soon as the title becomes available. The service is 24/7, so great for those late night readers who need a new book.

For more information on library e-books in Wales and to upload your entry please visit www.librarywales.org

Mae eich llyfrgell leol yn rhedeg gystadleuaeth gwych yn ystod Mis Gorffennaf.  Rhowch wybod iddynt am eich hoff lyfrau ar gyfer yr haf i gael cyfle i ENNILL e-ddarllenydd Kobo Glo!

Mae llyfrgelloedd Cymru yn rhoi cyfle i chi ennill E-ddarllenydd Kobo Glo trwy ddweud wrthyn nhw, mewn 100 o eiriau neu llai, am eich hoff lyfr ar gyfer gwyliau haf.

Erbyn hyn mae pob llyfrgell yng Nghymru yn cynnig e-lyfrau am ddim ac mae dros 6000 o lyfrau ar gael i’w lawrlwytho – ffuglen, cofiannau a straeon bywyd go iawn, llyfrau plant, a detholiad o lyfrau busnes a chyfeirlyfrau yn amrywio o gyfrifiadura i’r celfyddydau.

Mae llyfrgelloedd Cymru yn cynnig e-lyfrau AM DDIM a gallwch eu benthyg am hyd at 3 wythnos ar y tro.
Mae’r gwasanaeth e-lyfrau hyd yn oed yn gadael i chi roi e-lyfr o’r neilltu os nad yw ar gael. Trwy roi cyfeiriad e-bost fe gewch wybod unwaith y bydd yr e-lyfr yn dod ar gael.  Mae hwn yn wasanaeth 24/7, felly mae’n wych ar gyfer pobl sy’n darllen yn hwyr y nos ac sydd angen llyfr newydd.

I gael gwybod mwy am e-lyfrau llyfrgell yng Nghymru ac i gystadlu, ewch i www.llyfrgellcymru.org

July 1st, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Reply


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University