ISS Library Services has trial access to a nifty little iPad app, BrowZine, that allows you to create a bookshelf of your favourite journals from amongst our library holdings.

You can also hold copies of articles from those journals that you want to read in your “Saved Articles”.

We need your feedback so please give it a go:

  • From your iPad, find BrowZine in the App Store, download and install it
  • When you open BrowZine for the first time, you will see a list of schools, please select “Swansea University”
  • Enter your ATHENS username and password; these will be the same credentials you use to authenticate with your proxy
  • Select the subject areas and start browsing!

The app is free for you to download.  Currently it is only available for iPad, but Android and iPhone  apps are in development.

NOT all of our journals are available at present on this. We are the first in the UK to trial the app which  comes from the US.

Please let us have your feedback:  c.boucher@swansea.ac.uk


BrowZine – app i’r iPad ar gyfer pori a darllen cyfnodolion ble bynnag yr ydych!

Mae gan Wasanaethau Llyfrgell GGS fynediad prawf i app da iawn ar gyfer yr iPad, BrowZine, sy’n caniatáu i chi greu silff lyfrau o’ch hoff gyfnodolion o blith ein casgliadau yn y llyfrgell. Gallwch hefyd storio erthyglau o’r cyfnodolion hynny yr ydych am eu darllen yn eich “Erthyglau Cadw”.

Mae angen eich adborth arnom felly rhowch gynnig arni:

  • O’ch iPad, dewch o hyd i BrowZine yn yr App Store, lawrlwythwch yr app a’i osod ar eich iPad
  • Pan fyddwch yn agor BrowZine am y tro cyntaf, byddwch yn gweld rhestr o ysgolion, dewiswch “Prifysgol Abertawe”
  • Rhowch eich enw a’ch cyfrinair ATHENS i mewn; yr un manylion yw’r rhain â’r rheiny yr ydych yn eu defnyddio i ddilysu eich procsi
  • Dewiswch y meysydd pwnc a dechreuwch bori!

Mae’r app am ddim i chi lawrlwytho. Dim ond ar gyfer yr iPad y mae ar gael ar hyn o bryd ond mae apps ar gyfer Android ac iPhone wrthi’n cael eu datblygu.

NID YW pob un o’n cyfnodolion ar gael ar yr app ar hyn o bryd. Ni yw’r cyntaf yn y DU i dreialu’r app sy’n dod o’r Unol Daleithiau.

Rhowch eich adborth i ni: c.boucher@abertawe.ac.uk

July 16th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , ,

Leave a Reply


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University