Mae #ffrwd yn ofod newydd i newyddion, pytiau ymchwil a digwyddiadau yn ymwneud ag ymchwil Cymraeg a’r gobaith yw y bydd yn fodd o ledaenu gwybodaeth am y gwaith ymchwil cyffrous sydd yn digwydd ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

Bydd #ffrwd yn cael ei lansio am 3.30 ar ddydd Iau yr 8fed o Awst ym Mhabell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar faes Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a’r Cyffiniau a bydd Dr. Dylan Phillips o’r Coleg, Dr. Eleri Pryse, cadeirydd Bwrdd Golygyddol Gwerddon a Dr. Hywel Griffiths, is-olygydd Gwerddon yn trafod eu gobeithion ar gyfer dyfodol #ffrwd.

Os ydych yn ymchwilio ar brosiect cyffrous, newydd gyhoeddi papur neu ar fin cyflwyno mewn cynhadledd, eisiau hyrwyddo darlith neu gyfarfod mae #ffrwd eisiau clywed gennych chi. Cysylltwch â @Gwerddon neu gwybodaeth@gwerddon.org.

#ffrwd - gofod newydd i ymchwil Cymraeg

Image courtesy of Gwerddon

#ffrwd is the new Welsh language portal for events, news and research updates relating to Welsh research, the hope is this space will help promote the exciting research work which is taking place in Wales and beyond.

#ffrwd will be launched at 3.30 on Thursday 8th August at the National Eisteddfod in Dinbych in the Coleg Cymraeg tent.  Dr. Dylan Phillips from Coleg Cymraeg, Dr. Eleri Pryse, Chairperson of Gwerddon’s Editorial board and Dr. Hywel Griffiths, Gwerddon’s Deputy Editor will be discussing their hopes for the future of #ffrwd.

If you are involved in exciting research, have published a paper, are about to present at a conference or want to promote a lecture or meeting then please contact #ffrwd@Gwerddon or gwybodaeth@gwerddon.org.

August 8th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Reply


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University