Do you struggle to get your assignments in on time? Not sure how to answer the question? Do you get in a muddle with your research? ASK may be able to help!

ASK (Assignment Survival Kit) is an online toolkit to help you plan and organise your assignment writing. Simply enter your due date and ASK will break down your task into ten clear steps. It suggests dates by which to complete each task so you can easily track your progress and focus on each stage. That’s much more effective and less stressful than trying to do everything at once in a mad panic!

At each step, there’s a link to some guidance which library staff have written to help you. So, you can find help on understanding your assignment, starting your research, finding what you need in the library… There’s help every step of the way! And remember, your subject team is also available if you have questions about resources or referencing. Don’t struggle, just ASK!

ASK logo and link

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd cyflwyno’ch aseiniadau’n brydlon? Ddim yn siŵr sut i ateb y cwestiwn? Ddim yn gwybod ble i ddechrau gyda’ch ymchwil? Mae’n bosib y bydd ASK yn gallu helpu!

Mae ASK (Pecyn Cymorth Goroesi Aseiniadau) yn becyn cymorth ar-lein i’ch helpu i gynllunio a threfnu ysgrifennu’ch aseiniadau. Nodwch y dyddiad cyflwyno, a bydd ASK yn rhannu’ch tasg yn ddeg cam clir. Mae’n awgrymu dyddiadau ar gyfer cyflwyno pob tasg, fel y gallwch gofnodi’ch cynnydd yn rhwydd a chanolbwyntio ar bob tasg. Mae hynny’n fwy effeithiol ac yn llai o straen na cheisio gwneud popeth ar yr un pryd mewn panig gwirion!

Ar bob cam, mae dolen i arweiniad a ysgrifennwyd gan staff y llyfrgell i’ch helpu. Felly, gallwch gael cymorth i ddeall eich aseiniad, dechrau’ch ymchwil, dod o hyd i adnoddau hanfodol yn y llyfrgell… Mae cymorth ar gael bob cam o’r ffordd! A chofiwch fod eich tîm pwnc ar gael hefyd os oes gennych gwestiynau am adnoddau neu gyfeiriadau. Peidiwch â mynd i drafferth, GOFYNNWCH AM GYMORTH!

February 22nd, 2016

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University