Ar Ddydd Gwener 25ain Tachwedd bydd gan eich Llyfrgellwyr Pwnc stondinau yn llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae. Byddant yn cynnig cymorth ac adnoddau defnyddiol i’ch cynorthwyo i oroesi a ffynnu, wrth i chi gwblhau aseiniadau. Byddwn wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych a bydd gennym ddigon o wybodaeth ddefnyddiol a chanllawiau i chi fynd gyda chi. Bydd llawer o siocled am ddim ar gael hefyd i’ch bodloni wrth i chi weithio! Byddwn hefyd yn casglu eich cynghorion goroesi aseiniadau yn y llyfrgell ac ar-lein gyda’r hash-nod #SUTopTips.assignment-poster-cymGallwch hefyd ganfod manylion cyswllt eich Timoedd Llyfrgellwyr Pwnc ar y Canllawiau Llyfrgell. Gallwch hefyd archebu apwyntiad i’n gweld yno.

 

November 23rd, 2016

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University