A oeddech chi’n gwybod, yn ogystal â’r llyfrau sydd ar silffoedd y llyfrgell, bod gennym fynediad at nifer o deitlau tetsun-llawn electronig? Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn pan fo galw uchel am deitl, gan ei fod yn rhoi cyfle i fwy o bobl gael gafael arno. Mae e-lyfrau’n cynnig mynediad oddi ar y campws cyfleus i fyfyrwyr sydd ddim yn gallu ymweld â’r llyfrgell yn rheolaidd.

Rhestrau darllen

Os oes yna fersiynau e-lyfr o unrhyw un o’r llyfrau sydd ar eich rhestr ddarllen ar Blackboard, yna dylech allu clicio ar y dolenni a ddarperir, a chael gafael arnynt drwy iFind:

Screen clipping from a reading list

Screen clipping of iFind results

Dod o hyd i e-lyfrau

Mae ein holl e-lyfrau yng nghatalog y llyfrgell  (http://ifind.swan.ac.uk – neu ewch i “iFind” ar MyUni).

 

Fel yr eglurwyd ar y Diwrnod Cyntaf, chwiliwch yn ôl gair allweddol neu bwnc gan ddefnyddio’r tab “Books & more”. Pan fyddwch yn edrych ar y canlyniadau, defnyddiwch yr hidlydd “Show only” ar y chwith ar gyfer “Full Text Online

Screen clipping of iFind results showing the Full Text Online option at the left of the screen

Yna sgroliwch i lawr i’r hidlydd “Resource Type” a dewiswch “Books”

Screen clipping showing the iFind option to refine results to show just Books

Pan fyddwch yn chwilio ar iFind, os oes yna fersiwn e-lyfr, byddwch yn gweld yr opsiwn Ar-lein

Screen clipping showing the Online feature under book details in iFind

Ym Mhrifysgol Abertawe mae gennym gyflenwyr/llwyfannau gwe gwahanol ar gyfer ein e-lyfrau.

Mae pob un o’r safleoedd hyn yn ymddwyn ac yn edrych yn wahanol, ond mae ganddynt nodweddion tebyg:

  • Gellir cael mynediad at bob un ar, ac oddi ar, y campws drwy ddefnyddio eich manylion mewngofnodi a’ch cyfrinair Prifysgol Abertawe.
  • Mae gan bob safle reolau ynglŷn â hawlfraint, sy’n golygu mai ond canran o’r llyfr y gellir ei argraffu neu ei gadw fel PDF.
  • Nid ydym yn tanysgrifio i’r holl lyfrau ar y safleoedd: mae’r teitlau sydd gennym fel rheol yng nghatalog y llyfrgell.

Angen mwy o wybodaeth neu help?

Edrychwch ar ein canllawiau llyfrgell defnyddiol:

http://libguides.swansea.ac.uk/?b=g&d=a

Neu gofynnwch i’ch llyfrgellwyr pwnc cyfeillgar!

Eich Llyfrgellwyr

November 14th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags:


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University