If you are struggling with revision or feeling a little overwhelmed, it can be worth taking time out to read expert advice. A change of approach or new technique can often revitalise you!

Books

We have a collection of Study Skills books in the library (see the bookcases in the central hall or section LB2395 on Level 1 West) and also e-books online. The following titles cover exam success:

All our e-books can be accessed using your Swansea university login.

If you want to visit the library, a reminder that we are open 24 hours but check the website for the desk opening times

Online Resources & Articles

The Open University has a module on Revision to work through (20 minutes) which includes video and audio clips

These Guardian articles include advice from academics and students:

Good luck to all our students!

Image by “the contented” on Flickr, used under Creative Commons licence


Os ydych yn cael hi’n anodd adolygu neu’n teimlo eich bod wedi’ch llethu gan waith, efallai bydd yn gynorthwyol i chi gymryd amser i ddarllen cyngor arbenigol. Yn aml gall newid dull neu fabwysiadu techneg newydd roi bywyd newydd ichi!

Llyfrau

Mae casgliad o lyfrau Sgiliau Astudio gennym yn y llyfrgell (gweler y silffoedd llyfrau gyferbyn â’r ddesg gyrfaoedd neu adran LB2395 ar Lefel 1 y Gorllewin) a hefyd e-lyfrau ar-lein. Mae’r teitlau canlynol yn ymdrin â llwyddo mewn arholiadau:

Gallwch gael mynediad at ein e-lyfrau i gyd gan ddefnyddio’ch manylion mewngofnodi Prifysgol Abertawe

Os hoffech ymweld â’r Llyfrgell, cofiwch ein bod ar agor 24 awr ond gwiriwch y wefan am fanylion oriau agor y ddesg

Adnoddau ac Erthyglau Ar-lein

Mae gan y Brifysgol Agored fodiwl ar Adolygu i chi weithio drwyddo (20 munud) sy’n cynnwys clipiau fideo a sain

Mae’r erthyglau hyn o’r Guardian yn cynnwys cyngor gan academyddion a myfyrwyr:

Pob lwc i’n holl fyfyrwyr!

May 18th, 2016

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Extra study space has been made available during the examination period.  These areas are silent study areas for exam preparation, so please respect others in the room by being quiet. Please click here to view Singleton Park Campus full list.

 
Mae mannau astudio ychwanegol wedi eu creu ar gyfer y cyfnod arholiadau.  Mannau astudio tawel yw rhein i baratoi ar gyfer eich arholiadau, felly dangoswch barch i eraill a cadwch yn dawel yn y mannau astudio.  Cliciwch y ddolen hon i gweld y rhestr llawn ar gyfer Campws Parc Singleton

January 3rd, 2016

Posted In: Uncategorized

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University